Tak jako každý rok, tak i letos pokračuje program preventivně výchovné činnosti chodovského městského záchranného systému. Tentokrát bylo školení připraveno pro žáky III. Základní školy ve středu 18. března. Základem těchto přednášek je poskytování předlékařské první pomoci při zraněních a úrazech každodenního života, ale i chování při požárech. Žákům chodovské školy přednášeli lektoři chodovského záchranného systému specializující se na oblast vzdělávání občanů města v problematice zvládání mimořádných situací. Kardiopulmonální resuscitace dětí i dospělých, krvácení, popáleniny, zlomeniny, otravy a poleptání, polohování zraněných, ale i chování při požárech i dopravních nehodách, to vše se probíralo v prostorách hasičské zbrojnice. Někteří z žáků si prakticky vyzkoušeli provádění kardiopulmonální resuscitace, ale také hašení požáru pomocí ručních hasicích přístrojů.