Klidné prožití vánočních svátků bez návštěvy hasičů v plné zbroji

a vše nejlepší v novém roce 2024,

přejí členové Sboru dobrovolných hasičů z Chodova

Teď víc než kdy jindy si ceníme toho, být spolu s našimi rodinami. Proto vám přejeme mnoho krásných vánočních setkání, plných pokoje a rodinné pohody. Krásné vánoční svátky a všechno nejlepší v nadcházejícím novém roce.

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Od úterý 1. března až do konce dubna 2022 jsme pomáhali s chodem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v KV Areně v Karlových Varech v rámci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří utekli před válkou. Prováděli jsme výdej základních věcí osobní potřeby, pomáhali v rámci jazykových znalostí s orientací v rámci KACPU. Také jsme prováděli dopravu osob do cílových míst k ubytování nejen v rámci našeho kraje, ale také do jiných míst republiky. Ve 12hodinových směnách se střídali nejen členové naší zásahové jednotky, ale také někteří členové chodovského sboru.

Tuto naši činnost oceňují mnozí, kterým není lhostejný osud lidí, prchajících z evropské země zasažené válečným konfliktem. Probíhají mnohé sbírky jak materiální, tak peněžní. Některé formy pomoci jsou také formou podpory organizacím zajištující pomoc ukrajinským uprchlíkům. Tak tomu bylo i tento týden, kdy dlouhodobý a významný podporovatel chodovských hasičů firma KH Czechia a její zaměstnanci, přispěli v rámci sbírky finančním darem na činnost chodovských hasičů při humanitární pomoci.

Hasiči Chodov děkují všem zaměstnancům i vedení chodovské pobočky skupiny KH za finanční dar.

Tisková zpráva společnosti KH Czechia Chodov:

„Neradostná situace na Ukrajině není lhostejná ani našim zaměstnancům. Jsme jim velice vděčni, že kromě mnoha jiných sbírek přispěli i do naší firemní sbírky. Podařilo se vybrat 5.810 Kč, stejnou částkou přispěla i společnost KH Czechia. Celková částka 11.620 Kč byla předána chodovským hasičům, kteří mimo jiné od počátku uprchlické krize asistují v karlovarském centru pro uprchlíky. Děkujeme všem, kteří pomáhají.“

KH Czechia s.r.o.
Vintířovská 1157 Chodov
Czech Republic

MY pomáháme, teď prosíme o pomoc VÁS !!!


Hasiči Chodov a BK Sokolov prosí o pomoc Davidovi.
HLEDÁ SE DÁRCE KOSTNÍ DŘENĚ PRO DAVIDA! POMOZTE I VY ZAREGISTROVÁNÍM SE DO ČESKÉHO NÁRODNÍHO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ – registr.kostnidren.cz

David je jednadvacetiletý syn chodovského hasiče a odchovanec sportovního klubu BK Sokolov a potřebuje transplantaci kostní dřeně. Nových dárců je méně především v důsledku koronavirové pandemie. V loňském roce se přihlásilo do registru o polovinu méně lidí než v roce 2019. Mezi lidmi, kteří nutně potřebují transplantaci kostní dřeně, je i David, který onemocněl aplastickou anémií.

V létě David pociťoval únavu, závrať a nehojící se modřiny na těle. Ve Fakultní nemocnici v Plzni na hematologicko-onkologickém oddělení mu bylo diagnostikováno vzácné onemocnění kostní dřeně, aplastická anémie. To způsobuje nedostatečnou tvorbu krevních buněk vedoucí k úbytku červených i bílých krvinek a krevních destiček. Vlastní imunitní systém útočí proti buňkám krvetvorby. Léčba s potlačením vlastní imunity směřující k návratu krvetvorby se bohužel nezdařila. Lékaři neshledali v rodině vhodného dárce a pro Davida není v národním registru prozatím žádný vhodný dárce s podobnou shodou.

Do registru dárců kostní dřeně se může zapsat každý ve věku od 18 do 35 let. Pro registraci můžete využít i Transfúzní oddělení v místě bydliště. Pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk NENÍ jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně. Tři čtvrtiny dárců je nepříbuzných a pro každého čtvrtého pacienta se dárce vůbec nenajde. Vaším zápisem do registru se zvyšuje pravděpodobnost, že i David najde svého dárce. Děkujeme za pomoc a sdílení ... HASIČI CHODOV

Dobrovolní hasiči roku 2021

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chodov byla opět vybrána odbornou porotou do finále ADHR 2021 pro oblast *jih-západ Čech* za efektivní spolupráci a sehranost členů jednotky při záchraně osoby a zamezení rozšíření požáru ve výškové budově. Podrobnější příspěvky s fotkami z této události naleznete na našich FB a webových stránkách.

Nyní je již pouze na vás, jestli nám věnujete trochu svého času a pomůžete nám dostat se na přední příčky. Pamatujte, že my vám rádi pomůžeme v jakoukoli denní dobu, jakýkoli den v roce.

Hlasovat lze dvěma způsoby:

1. vyplněním hlasovacího formuláře na adrese https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky, kde je třeba vybrat v každé oblasti jednu jednotku. V oblasti v oblasti *jih-západ Čech* vyberte naši jednotku. V oblasti *jih Moravy* budeme rádi, když podpoříte svým hlasem kolegy z Drnovic, kteří byli do finále vybráni za zásah u požáru ve Vyškově, kde zachránili jednu osobu, v oblasti *střed-sever Čech* podpořte kolegy z Dolních Měcholup, kteří zasahovali u náročného požáru bytu s větším množstvím zraněných (včetně dětí) a v oblasti *sever Moravy* podpořte kolegy z Kroměříže za zásah při rozsáhlém požáru průmyslové budovy.

2. zasláním SMS ve tvaru „HASICI JJZC2“ na číslo 900 77 06. Cena této SMS je 6 Kč.
Děkujeme Vám za podporu. Hasiči jdou tam, odkud ostatní utíkají.

Děkujeme Vám za podporu. Hasiči jdou tam, odkud ostatní utíkají. 

K uctění památky dvou hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, zesnulých při výbuchu rodinného domu v Koryčanech dne 15.9.2021, vydal dnes generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, genmjr. Vladimír Vlček, rozkaz pro stanice profesionálních hasičů HZS ČR ve kterém stojí, že v neděli 19. září 2021 budou na budovách HZS ČR, po celé ČR, vyvěšeny černé vlajky symbolizující smutek nad tragickou ztrátou těchto dvou našich kolegů, případně budou staženy stávající vlajky na půl žerdi.

Stejný den, v pravé poledne, po celé ČR, vyjede technika HZS ČR před hasičské stanice se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez zvukového signálu) a jejich osádky nastoupí v zásahovém oděvu k uctění památky zesnulých hasičů minutou ticha, pokud tomu nebrání plnění služebních úkolů. 

K uctění památky se obdobným způsobem připojí také jednotky sborů dobrovolných hasičů v rámci celé ČR.

Také chodovská jednotka se připojí k uctění památky kolegů "bratrů ve zbrani", zapnutím světelného výstražného zařízení na zásahové technice a nástupem, a také se rozezní hasičský zvon v kostelní věži.
 

K tragické události došlo dne 15. 9. 2021. Ve 12:36 hodin přijalo krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje událost o narušení plynového potrubí v rodinném domě v Koryčanech na Kroměřížsku. Na místo vyjela místní dobrovolná jednotka hasičů, a také profesionální hasiči z Morkovic-Slížan a Kroměříže.

V době příjezdu dobrovolné jednotky došlo k výbuchu a destrukci domu, při které jeden z hasičů utrpěl vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu zasahujících kolegů na místě podlehl. Další ze zasahujících hasičů se ocitl pod sutinami domu. Dva hasiči byly s těžkými zraněními transportováni do nemocnice. Okamžitě byly vyslány další jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů z blízkého okolí, které se připojily ke svým kolegům na místě zásahu při odstraňování sutin rodinného domu, ve snaze zachránit svého kolegu. Velitel zásahu na místo povolal psy vycvičené pro vyhledávání v sutinách, dále ostravské kolegy zařazené do USAR týmu, speciální techniku z Jihomoravského kraje a kolegy ze Záchranného útvaru HZS ČR se speciální těžkou technikou. Po usilovném odklízení byl náš kolega, dobrovolný hasič nalezen, bohužel již bez známek života.

Na místě zasahovalo přes 80 hasičů, z HZS ZLK, HZS JMK, HZS MSK, HZS OLK a Záchranného útvaru HZS ČR, kteří se podíleli na záchranných a likvidačních pracích po výbuchu a také na poskytování psychologické pomoci pozůstalým i zasahujícím hasičům. Při zásahu jsme spolupracovali s dalšími složkami IZS, Policií ČR a ZZS.

Od 1. 1. 2001 bylo při zásazích usmrceno celkem 24 hasičů, z toho 11 profesionálních a 13 dobrovolných. 5817 profesionálních a 2796 dobrovolných hasičů bylo při zásazích zraněno.

Dle informací od starosty obce Božičany a Lukáše Heřmánka, hlavního pořadatele akce, šlo o spontánní a neformální setkání přátel na podporu nemocného Adámka s těžkým životním osudem. Kolegové a kamarádi, kteří vlastní historickou vojenskou techniku, včetně chodovských hasičů, podpořili Adámka svojí přítomností s historickou a zároveň se současnou technikou na fotbalovém hřišti v Božičanech. Byla předvedena hasičská technika včetně automobilového žebříku s dosahem 30 metrů a po následné spanilé jízdě všech vozidel po okolních obcí byla akce, po společném fotografování u Jimlíkova, ukončena.  Adámkovo úsměv ve tváři byl odměnou všem účastníkům. 

Děkujeme všem za podporu a účast během krásného sobotního odpoledne.    

Krásné prožití vánočních svátků, klid všem lidem dobré vůle a všechno nejlepší v novém roce 2020 Vám přejí Hasiči Chodov

K uctění památky obětí v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici se dnes 17. prosince 2019 ve 12:00 hodin, rozezvučí více než 8 000 sirén v celé České republice. 

Sirény se rozezvučí signálem "Pieta". Bude se jednat o souvislý nepřerušovaný tón v délce 140 sekund. Zvuku nebude předcházet žádné upozornění či doprovodný text. Hasičský záchranný sbor ČR zabezpečí spuštění systému varování a vyrozumění. Sirény budou spuštěny ze 14 krajských operačních středisek HZS ČR.

Zdroj: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

 

Opustil nás poslední z bratrů Lehečků.

V polovině března 15. 3. 2019 zemřel po dlouhé nemoci pan Karel Lehečka. Narodil se 3. března 1952 jako prvorozený syn manželům Lehečkovým. Později k němu postupně přibyli další dva bratři, nejprve Rudolf a později také František. Celý svůj život prožil v Chodově. Zde také absolvoval základní devítiletou školu. Po té se vyučil provozním zámečníkem v n. p. Chodos Chodov patřícím do trustu podniků Chepos Brno. Krátce po té dostal povolávací rozkaz k výkonu základní vojenské služby, kterou absolvoval v Příbrami. Zde absolvoval řidičský kurz, který se mu po návratu do civilu náramně hodil. Začal totiž pracovat jako řidič z povolání ve velkoobchodním závodu Drobné zboží Cheb provozovna Chodov. V roce 1975 se oženil a s manželkou Květou vychovali dvě dcery. V roce 1979 odešel pracovat do Palivového kombinátu 25. únor Vřesová, kde zůstal věrný řidičskému řemeslu, v sekci autodoprava jezdil pro potřeby závodu Jiří. Než se oženil, tak bydlel se svými rodiči v Palackého ulici hned za hasičskou zbrojnicí. To jej v roce 1975 přivedlo do našeho sboru, kam následoval svoje bratry Rudolfa a Františka. Zde se aktivně zapojil do soutěžního družstva a po získání patřičných znalostí byl posléze zařazen i do zásahové jednotky. Od konce roku 1977 zastupoval naši organizaci v NF (národní fronta) a  JSBVO (jednotný systém branné výchovy obyvatelstva). V následujícím roce se stal členem výboru naší základní organizace. Od roku 1990 až do roku 1998 pak zastával významnou funkci hospodáře. Již v roce 1976 úspěšně složil předepsané zkoušky a stal se nositelem odznaku Vzorný požárník a v průběhu let dostával další ocenění, čestná uznání SDH, později i OSH odznaku Za věrnost, Za příkladnou práci, Za zásluhy a další ocenění. Nikdy nezkazil žádnou zábavu, právě naopak svou hrou na kytaru dokázal pobavit kamarády. Kromě hasičiny také aktivně rybařil, věnoval se fotografování a zveleboval rodinnou zahrádku.

Čest jeho památce!

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově

V neděli 16. června proběhl v areálu hasičské zbrojnice a městského záchranného systému v Chodově, den otevřených dveří. I když na konci června probíhá mnoho akcí pro děti i dospělé a přestože v sobotu proběhla v krajském městě větší akce s ukázkami složek IZS, navštívilo areál chodovských hasičů mnoho obyvatel města i návštěvníci. K vidění byla nejen základní a speciální technika chodovské jednotky, ale také technika profesionálních hasičů ze Sokolova a Vřesové, dobrovolných hasičů z Vintířova a také technika zdravotnické záchranné služby, Policie ČR a městské policie Chodov. Během ukázek techniky byly vyhlášeny tři poplachy pro naši zásahovou jednotku, tudíž návštěvníci viděli na "ostro" výjezd hasičů. Prostřednictvím mikrofonu velitel jednotky okomentoval svolání a činnost hasičů a operačního střediska. Některé účastníky dne otevřených dveří sice z počátku odradil déšť a my jsme museli zvolit "suchou" variantu v garážích, ale i přes to byl zájem veřejnosti poměrně velký.