V neděli dne 15. května se od rána v Útvině na fotbalovém hřišti konalo první kolo Karlovarské ligy mladých hasičů. Náš sbor reprezentovalo družstvo mladších a starších žáků. Sportovní družstva soutěžila v disciplínách štafety požárních dvojic a požárního útoku. Po ukončení celého sportovního dne bylo na řadě vyhlášení výsledků, kde celkovým součtem pořadí se družstvo Chodova mladších i starších umístilo na krásném 1. místě. A jelikož na těchto závodech běžely děti, pro které to byl jejich úplně první závod, tak po ukončení byly jako tradice vhození do kádě s vodou.

14.5.2022 se uskutečnilo 2.kolo seriálu STIMAX Cupu, přeboru jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. 

Kategorie mladší dívky (25 závodnic):

Nikola Balážová předvedla špičkový výkon a zlepšení osobního rekordu o více než celou vteřinu na 15,55s a zisk bronzové medaile. Laura Hofrichterová hned na svých 2.závodech v kariéře potvrdila talent a s novým osobním rekordem 18,72s obsadila úžasné 10.místo.

Kategorie starší dívky (42 závodnic):

Jak Dominika Slavíčková, tak Eliška Šimralová výrazně posunuly hranice svých osobních rekordů a v nabité konkurenci o sobě daly vědět. Eliška s časem 14,35s obsadila ve 12.místo a Dominika s časem 15,05s pak 20.místo.

Dne 23. dubna jsme pořádali v Chodově na ŠAK a v okolí smolnického kopce závod požární všestrannosti, který je první částí okresního kola. Hlavní část okresního kola Hry Plamen proběhne 21.5. a 22.5. na stadionu ŠAK.

Závod požární všestrannosti má rozmístěných 6 stanovišť po trase dlouhé 3 km označené barevnými fáborky. Závod vždy začíná střelbou ze vzduchovky, pokračuje požární ochranou, určováním azimutu, první pomoci, ručkováním po laně, dále určování věcných prostředků z PO a vázání uzlů. Za Chodov soutěžilo 1 družstvo starších a 1 družstvo mladších žáků. V tomto závodě se obě družstva umístila na prvním místě.

Od úterý 1. března až do konce dubna 2022 jsme pomáhali s chodem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v KV Areně v Karlových Varech v rámci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří utekli před válkou. Prováděli jsme výdej základních věcí osobní potřeby, pomáhali v rámci jazykových znalostí s orientací v rámci KACPU. Také jsme prováděli dopravu osob do cílových míst k ubytování nejen v rámci našeho kraje, ale také do jiných míst republiky. Ve 12hodinových směnách se střídali nejen členové naší zásahové jednotky, ale také někteří členové chodovského sboru.

Tuto naši činnost oceňují mnozí, kterým není lhostejný osud lidí, prchajících z evropské země zasažené válečným konfliktem. Probíhají mnohé sbírky jak materiální, tak peněžní. Některé formy pomoci jsou také formou podpory organizacím zajištující pomoc ukrajinským uprchlíkům. Tak tomu bylo i tento týden, kdy dlouhodobý a významný podporovatel chodovských hasičů firma KH Czechia a její zaměstnanci, přispěli v rámci sbírky finančním darem na činnost chodovských hasičů při humanitární pomoci.

Hasiči Chodov děkují všem zaměstnancům i vedení chodovské pobočky skupiny KH za finanční dar.

Tisková zpráva společnosti KH Czechia Chodov:

„Neradostná situace na Ukrajině není lhostejná ani našim zaměstnancům. Jsme jim velice vděčni, že kromě mnoha jiných sbírek přispěli i do naší firemní sbírky. Podařilo se vybrat 5.810 Kč, stejnou částkou přispěla i společnost KH Czechia. Celková částka 11.620 Kč byla předána chodovským hasičům, kteří mimo jiné od počátku uprchlické krize asistují v karlovarském centru pro uprchlíky. Děkujeme všem, kteří pomáhají.“

KH Czechia s.r.o.
Vintířovská 1157 Chodov
Czech Republic

2. setkání hasičských praporů hostilo letos historické centrum města Cheb. Založení nové hasičské tradice se podařilo v loňském roce, kdy se poprvé setkaly hasičské spolkové prapory ve Žluticích.

Letošní, druhý ročník pořádaný Krajským sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Karlovarského kraje, se konal pod záštitou senátora PČR prof. Dr. Ing Miroslava Plevného ku příležitosti svátku sv. Floriána, kdy v sobotu 7. května se na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad setkali zástupci SDH z Karlovarského kraje. Zhruba od 9. hodin se začaly sjíždět jednotlivé sbory na náměstí, kde se všichni společně přivítali za slunného počasí u dobré kávy a výborných koláčků. Krátce před 10. hodinou se sbory, v čele se svými praporečníky, přesunuly ke kostelu sv. Mikuláše a svaté Alžběty, ve kterém proběhla mše, žehnání hasičům a posvěcení pamětních stuh, kterou celebroval páter Jaroslav Šašek.

24.dubna vyrazila výprava chodovská mládeže do Ústí nad Labem, kde se konalo úvodní kolo STIMAX Cupu, seriálu závodů v běhu na 60 a 100 m s překážkami. Jednalo se o první závody jednotlivců v tomto roce a u některých tak byla znát nervozita nebo nedostatek tréninků. Necelých 300 závodníků a závodnic z poloviny České republiky a Slovenska si poměřili síly ze velmi nepříznivého počasí. Soutěž dorostenců byla dokonce organizátory zrušena z důvodu obav o bezpečí závodníků. Jsme tak rádi, že se celá naše výprava vrátila bez zranění a nakonec, i přes tak těžké podmínky, se 6 novými osobními rekordy.

S chodovskými hasiči se poslední odslouženou směnou 17. dubna 2022 rozloučil dlouholetý hasič pan Miloš Hruška.

Miloš spojil s hasiči prakticky celý svůj život, pracoval u chodovské zásahové jednotky bezmála 40 let a jako profesionální hasič u podnikových hasičů 38 let. Miloš patřil mezi nejzkušenější hasiče u jednotky SDH Chodov a pro město, jednotku i sbor pracoval vždy s vysokým nasazením. Za svou téměř čtyřicetiletou dráhu u hasičů se podílel na mnoha zásazích, kde se hodily jeho znalosti a dovednosti. Mimo jiné pomáhal chodovské jednotce také jako dlouholetý člen týmu chemicko-technické služby.

Tělem i duší hasič a férový chlap.

Miloši, děkujeme za Tvoji práci a do další životní etapy přejeme hodně zdraví a štěstí!

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

V sobotu 18. prosince se konalo v "tunelu" na FK Baník Sokolov halové "šedesátkování" pro kategorie mladších a starších žáků a "trojákování" pro kategorii dorostu. Náš sbor měl opět zastoupení ve všech kategoriích. V kategorii mladších žáků se umístil Filip Belička na 1. místě za kluky, Nikola Balažová na 1. místě za holky.

V kategorii starších žákyň se umístila Eliška Šimralová na 2. místě. 

V kategorii dorostu se běhalo bez věkového rozdílu. Naši závodníci se umístili takto, Tomáš Orava na 2. místě, Petr Horniak na 5. místě a Eliška Šimralová na 5. místě.

MY pomáháme, teď prosíme o pomoc VÁS !!!


Hasiči Chodov a BK Sokolov prosí o pomoc Davidovi.
HLEDÁ SE DÁRCE KOSTNÍ DŘENĚ PRO DAVIDA! POMOZTE I VY ZAREGISTROVÁNÍM SE DO ČESKÉHO NÁRODNÍHO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ – registr.kostnidren.cz

David je jednadvacetiletý syn chodovského hasiče a odchovanec sportovního klubu BK Sokolov a potřebuje transplantaci kostní dřeně. Nových dárců je méně především v důsledku koronavirové pandemie. V loňském roce se přihlásilo do registru o polovinu méně lidí než v roce 2019. Mezi lidmi, kteří nutně potřebují transplantaci kostní dřeně, je i David, který onemocněl aplastickou anémií.

V létě David pociťoval únavu, závrať a nehojící se modřiny na těle. Ve Fakultní nemocnici v Plzni na hematologicko-onkologickém oddělení mu bylo diagnostikováno vzácné onemocnění kostní dřeně, aplastická anémie. To způsobuje nedostatečnou tvorbu krevních buněk vedoucí k úbytku červených i bílých krvinek a krevních destiček. Vlastní imunitní systém útočí proti buňkám krvetvorby. Léčba s potlačením vlastní imunity směřující k návratu krvetvorby se bohužel nezdařila. Lékaři neshledali v rodině vhodného dárce a pro Davida není v národním registru prozatím žádný vhodný dárce s podobnou shodou.

Do registru dárců kostní dřeně se může zapsat každý ve věku od 18 do 35 let. Pro registraci můžete využít i Transfúzní oddělení v místě bydliště. Pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk NENÍ jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně. Tři čtvrtiny dárců je nepříbuzných a pro každého čtvrtého pacienta se dárce vůbec nenajde. Vaším zápisem do registru se zvyšuje pravděpodobnost, že i David najde svého dárce. Děkujeme za pomoc a sdílení ... HASIČI CHODOV

Vedoucí mladých hasičů z Březové si 3. října připravili na tartanovém hřišti u ZŠ soutěž v disciplínách požárního útoku a štafety 4x60m. Byly to první větší závody po koronavirové pauze, protože jsme se zatím zúčastňovali pouze STIMAX CUPu, což byl seriál závodů v běhu na 60 metrů s překážkami. Na soutěži v Březové byla každá disciplína hodnocena zvlášť. Ve štafetě 4x60 metrů se mladší žáci umístili na 1. místě a starší žáci se umístili na 2. místě. V požárním útoku se ukázali naši závodníci obou kategorií opět jako super sehraný tým a zde si vybojovali 1. místo. Po vyhodnocení disciplín přišlo celkové hodnocení, a to si mladší a straší žáci odnesli další zlaté medaile.

V zářijový státní svátek pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Jáchymově soutěž v disciplínách TFA. V tomto extrémním závodě jde o sílu, tvrdost, nasazení, přežití. Trať je složena z několika úseků, které simulují zásahovou práci hasiče, také podrobují závodníka absolutnímu fyzickému vypětí. Jsme rádi, že naši „závoďáci“ na chvíli odložili tretry, oblékli zásahové obleky a postavili se na start tohoto náročného závodu. Vedli si skvěle. Mladší kategorie: Nikola Balážová - 1. místo, Dominika Slavíčková - 2. místo, Filip Belička - 1. místo. Starší kategorie: Eliška Šimralová - 4. místo, Marek Brom - 7. místo, Jan Gregor - 8. místo, Štěpán Baláž - 13. místo. Dorost: Matyáš Michl - 2. místo, Tomáš Orava - 5. místo, Jakub Kiss - 6. místo. Ukázalo se, že dlouhodobý poctivý přístup v tréninku plodí vynikající výsledky. Trenéři všem gratulují a děkují za krásné výsledky!!! Závěrem děkujeme sportovnímu týmu mládeže, jejich trenérům za úspěšnou reprezentaci sboru a vynikající výsledky. Členům zásahové jednotky patří velký dík za náročnou práci při zásahové činnosti.