Od začátku března pomáháme s logistickým zabezpečením a chodem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v KV Areně v Karlových Varech. Provádíme výdej základních věcí osobní potřeby, pomáháme v rámci jazykových znalostí s orientací a pomocí v rámci KACPU, provádíme dopravu osob do cílových míst k ubytování nejen v rámci našeho kraje, a také provádíme úklid určených prostor centra. Na chodu KACPU se střídáme v 12hodinových směnách. V rámci časových možností členů jednotky a kadetů, kteří se připravují ke vstupu do jednotky, provádíme také střídání během plánované směny v KACPU. Jedno ze střídání probíhalo i v pondělí 25. dubna odpoledne. Cestou do Karlových Varů jsme zastavili v ulici Karlovarská v Chodově, kde došlo ke kolapsu a pádu starší osoby na ulici.

Osádka velitelského automobilu VEA Škoda Octavia, společně s dalšími třemi řidiči poskytla předlékařskou první pomoc zraněné osobě. Byl kontrolován zdravotní stav zraněné osoby při vědomí, která komunikuje, ale stěžuje si na bolesti dolních končetin. Nasazujeme prstový oxymetr a vytváříme přiměřený komfort do příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, předáváme osobu do jejich péče, usměrňujeme rušný provoz na komunikaci, a následně pokračujeme do KACPU ke střídání v rámci určené směny v KV Areně.

Tímto děkujeme dvěma řidičkám a jednomu řidiči, kteří začali poskytovat předlékařskou první pomoc, těsně před naším příjezdem na místo úrazu.