V úterý 3. května je na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje přijat požadavek od Zdravotnického operačního střediska ZZS Karlovarského kraje o spolupráci při zásahu poskytnutí přednemocniční první pomoci s využitím AED na adrese ulice Palackého v Chodově. Na místo vyrazily posádky Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a posádka Městské policie Chodov i Policie ČR. K zásahu určilo operační středisko hasičů cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA, která je u naší jednotky předurčena na tyto druhy zásahu. Jako první ale vzhledem k tomu, že adresa zásahu je hned za naší hasičskou zbrojnicí, vyrážejí dva členové jednotky AED Lifepak 1000 sprintem, a to z důvodů včasného zahájení KPR. Na místě se potkávají s hlídkou městské policie. Hasičská skupina společně s hlídkou městské policie střídá příbuznou v provádění kardiopulmonální resuscitace s nasazením AED. Na místo se dostavuje zbytek jednotky s CAS 30 a střídá předchozí skupinu v resuscitaci. Na místo se dostavují posádky Zdravotnické záchranné služby a lékař následně ukončuje resuscitaci a konstatuje exitus.