V neděli 15. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje naší jednotce na otevření uzavřených prostor, při nebezpečí z prodlení. K zásahu do Nového Sedla jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:17 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum. Uživatelka bytu má být uvnitř, ale nikdo se neozývá. Jednotka na pokyn velitele zásahu provádí vniknutí do domu oknem. Ještě před započetím prací se majitelka objevuje v okně. Provádíme kontrolu zdravotního stavu majitelky. Ta se cítí dobře, prý jen tvrdě spala a ošetření ZZS nepožaduje.