V pondělí 16. května vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje naší jednotce na ohlášený pravděpodobný únik plynu. K zásahu do ulice Nejdecká jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 16:18 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum. Vnějším i vnitřním průzkumem nebyl detekován žádný únik plynu, nebyly naměřeny žádné nebezpečné koncentrace a nebyl cítit žádný charakteristický merkaptanový zápach přidávaný do zemního plynu.

Zřejmě docházelo vlivem poklesu atmosférického tlaku při změně rázu počasí před bouřkou k zápachu z kanalizace. Majitel domu byl poučen, pokud bude mít podezření na únik plynu a zápach se bude opakovat, ať kontaktují plynárenskou pohotovostní službu dodavatele plynu ČEZ (1239), provedou odvětrání a vyloučí možné iniciační zdroje. Velitel zásahu informoval KOPIS o situaci, žádné nebezpečí nehrozí, jednotka se vrátila zpět na základnu.