V sobotu 20. srpna odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění stromu v katastru obce Božičany na silnici 20910. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 17:19 hodin. Na místě odstraňujeme strom, který byl přes celou šířku komunikace a bránil průjezdu vozidel.