V pátek 23. prosince vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů do katastru obce Mírová. K zásahu průzkumu a odstranění nebezpečí vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 16:23 hodin. Po příjezdu na místo, kde již zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Karlových Varů, zjišťujeme, že došlo k sesuvu části skály přiléhající k silnici. Plníme pokyny velitele zásahu a provádíme usměrňování provozu na pozemní komunikaci, kdy sesuv se stal ve špatně přehledné zatáčce mezi Mírovou a odbočkou na Jenišov. Zároveň s jednotkou z Karlových Varů provádíme odstraňování menších kusů kamení. Další řešení této komplikované situace necháváme na správci komunikace.