Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2006 naleznete v přiloženém souboru.