Zprávu starosty sboru o činnosti SDH Chodov za rok 2007 naleznete v přiloženém souboru.