Dne 26. ledna 2013 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Pavel Růžička a starosta města Chodova Ing. Josef Hora.

V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH Chodov za rok 2012, zpráva velitele zásahové jednotky, zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů i sportovních družstev mužů i žen, plán činnosti na rok 2013, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2013.

 

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2013 takto:

 

starosta sboru: Zapf Ladislav

náměstek starosty sboru: Ing. Orava Jan

pokladník sboru: Mgr. Lehečková Markéta

členové výboru sboru: Ing. Hora Josef, Kot Pavel, Ing. Kiss Jiří, Maxa Petr

 

Kontrolní a revizní komise:

předseda kontrolní a revizní komise: Weiss Jiří

členové kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef, Weiss Tomáš

 

V sobotním odpoledni, kdy sloužící družstvo zásahové jednotky bylo vyzváno KOPIS HZS k výjezdu, bylo také předáno několik významných ocenění členům našeho sboru. Pět členů převzalo medaili SH ČMS "Za věrnost 10 let". Dále převzal stužku k medaili SH ČMS "Za věrnost 40 let", starosta města a dlouholetý člen SDH Chodov, Ing. Josef Hora a stužky k medaili SH ČMS "Za věrnost 50 let" obdrželi Petr Cerovský a Josef Sosnovec. Slavnostního oceňování se ujal ředitel ÚO Sokolov plk. Ing. Pavel Růžička, starosta SDH Chodov pan Ladislav Zapf a velitel jednotky SDH Chodov Ing. Jiří Kiss. Po ukončení Výroční valné hromady bylo pro přítomné připraveno příjemné posezení s pohoštěním.