Dne 21. ledna 2012 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel Hasičského záchranného sboru územního odboru Sokolov plk. Ing. Pavel Růžička, vedoucí odd. IZS a služeb územního odboru Sokolov mjr. Bc. Petr Jermakov, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sokolov Petr Balák a starosta města Chodova Ing. Josef Hora.

 

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2012 takto:

  • starosta sboru: Zapf Ladislav
  • náměstek starosty sboru: Ing. Orava Jan
  • pokladník sboru: Mgr. Lehečková Markéta
  • členové výboru sboru: Ing. Hora Josef, Kot Pavel, Ing. Kiss Jiří, Maxa Petr

Kontrolní a revizní komise:

  • předseda kontrolní a revizní komise: Weiss Jiří
  • členové kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef, Weiss Tomáš

V sobotním odpoledni bylo také předáno ocenění našemu členovi SDH. Medaili SH ČMS "Za věrnost 10 let", převzal František Turanský.

V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2011, zpráva velitele jednotky, plán činnosti na rok 2012, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2012.