Dne 17. ledna 2009 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Václav Klemák, jeho náměstek pro Integrovaný záchranný systém a operační řízení plk. Ing. Oldřich Volf, starosta krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje František Matoušek, velitel městské policie Chodov Josef Kertész a také náš člen SDH Chodov a zároveň starosta města Chodova Ing. Josef Hora.

 

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2009 takto:

 • starosta sboru: Zapf Ladislav
 • náměstek starosty sboru:  Weiss Herbert
 • jednatelka sboru: Ing. Oravová  Alena
 • pokladník sboru:  Pergler Jiří (st.)
 • členové výboru sboru: Kot Pavel, Bc. Kiss Jiří, Ing. Orava Jan, Maxa Petr, Šimral Stanislav, Chládek Václav
 • předseda kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef
 • členové kontrolní a revizní komise: Cerovský Petr, Kot Jiří (ml.)

K článku je přiloženo několik fotografií z průběhu valné hromady s tím, že někteří členové sboru převzali hasičská ocenění a dva členové převzali malé dárky k životnímu jubileu.

 

V přiloženém archivu naleznete tyto dokumenty:

 • Zpráva velitele jednotky za rok 2008
 • Zpráva starosty o činnosti SDH Chodov za rok 2008
 • Zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů v roce 2008
 • Plán činnosti SDH Chodov na rok 2009
 • Pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2009