Dne 9. ledna 2010 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání na sobotní odpoledne přijali z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje územního odboru Sokolov plk. Mgr. Jaromír Homolka, náš člen SDH Chodov a zároveň starosta města Chodova Ing. Josef Hora, místostarosta města Chodova Stanislav Pochman, velitel městské policie Chodov Josef Kertész a také člen zastupitelstva Karlovarského kraje Ing. Josef Malý.

 

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2010 takto:

  • starosta sboru: Zapf Ladislav
  • náměstek starosty sboru: Ing. Orava Jan
  • pokladník sboru: Mgr. Lehečková Markéta
  • členové výboru sboru: Ing. Hora Josef, Kot Pavel, Ing. Kiss Jiří, Maxa Petr

Kontrolní a revizní komise:

  • předseda kontrolní a revizní komise: Weiss Jiří
  • členové kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef, Weiss Tomáš

V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2009, zpráva velitele jednotky, zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů, plán činnosti na rok 2010, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2010. Někteří členové sboru převzali významná hasičská ocenění.