V pondělí 22. července pokračoval technický výcvik na hasičském cvičišti v Chodově s dorostem, bojové rozvinuti dopravní vedení "B" a útočné proudy "C" od cisternové automobilové stříkačky, práce s proudnicí, výměna poškozených hadic, základní pravidla činnosti družstva v počtu 1+5. Všichni si mákli a v parném odpoledni všem sprška bodla. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.