Ve středu 17. července proběhl u naší jednotky speciální výcvik v rámci testování nárazových situací s poškozením akumulátorových baterií používaných v autobusech a baterií ve spotřební elektronice. V testech byly předepsaným způsobem mechanicky poškozeny dva starší vyřazené akumulátory nabité na kapacitu cca 2,8V/240-270Ah, v elektro autobusech je běžně instalováno 180 ks o jmenovité kapacitě 3V/300Ah (celkově až 600 V). Šlo o simulace nárazových situací například při dopravní nehodě či jiném mechanickém poškození vozidla. Test prokázal nebezpečnost akumulátorů a jejich nepředvídatelné vznícení a reaktivní chování po mechanickém poškození. Dále byly testovány lithiové akumulátorové články běžně používané ve spotřební elektronice, které byly otestovány v podmínkách požáru. Během tohoto testu byla prokázána jejich nebezpečná reaktivita a odstřelování. Byly provedeny zkoušky vhodnosti použití běžně dostupných hasiv. Testovací výcvik byl pro všechny zúčastněné velmi přínosný a poznatky budou vyhodnoceny a prezentovány v rámci odborné přípravy složek IZS a především budou používány pro potřeby spolupracujících společností a osob zabývajících se dopravní problematikou.

Děkujeme firmě Chodos Chodov za umožnění testování ve vyhrazeném místě areálu podniku a za spolupráci při tomto testování i další činnosti chodovských hasičů.

Spolupráce a poděkování:

CHODOS Chodov s.r.o. - Ing. Miroslav Černý - ředitel společnosti, poděkování za poskytnutí bezpečného prostoru

RAIL ELECTRONICS CZ s.r.o. Ostrov - Ing. Karel Pintr - technický ředitel, dodavatel elektronických komponentů do elektro autobusů SOR  

Dr. Ing. Petr Ptáček - soudní znalec v oboru dopravy - externí zpracovatel bezpečnostních předpisů autobusů značky SOR  

KaSS Chodov s.r.o. - Petr Karbulka, pořízení a zpracování videozáznamu

Ing. Hynek Milota - odborný konzultant

Jiří Kot - fotograf

členové JSDH Chodov - požární asistence a odborné provedení testu

Zvláštní poděkování patří p. Mazurovi, p. Ešpanderovi a Standovi Šimralovi za návrh, přípravu a výrobu speciální konstrukce pro bezpečné provedení testů akumulátorů.