Nařízení starosty města  Chodov

V souladu s usnesením vlády České Republiky č. 194, ze dne 12. března 2020 a dále dle ustanovení $ 22, odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

 

Nařizuji: 

1. s okamžitou platností uzavření objektu KASS Chodov, náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov pro veřejnost a zrušení, či odložení všech akcí pořádaných KASS Chodov s.r.o., včetně promítání kina Malá Scéna. 

2. s platností od 13. 3. 2020 uzavření objektu Městské knihovny, Staroměstská 55, 357 35 Chodov pro veřejnost. 

3. s platnosti od 13. 3. 2020 uzavření Infocentra, Staroměstská 39, 357 35 Chodov pro veřejnost. 

4. s platnosti od 13. 3. 2020 uzavření Galerie U Vavřince, Staroměstská 39, 357 35 Chodov pro veřejnost. 

5. s platností od 13. 3. 2020 uzavření Sportovní haly, Tyršova 1201,357 35 Chodov. 

6. s platností od 13. 3. 2020 uzavření sportovního areálu Školního atletického klubu, Husova ulice, Chodov. 

7. s platností od 13. 3. 2020 uzavření všech tělocvičen při základních školách Chodov. 

8. s platností od 13. 3. 2020 uzavření objektu , Spolkový dům", při ZŠ Husova Chodov. 

9. s platností od 13. 3. 2020 uzavření objektu ,klubovny" u fotbalového hřiště na pozemku ppč. 224, v k.ú. Stará Chodovská. 

 


Toto nařízení platí do odvolání. 

 

Chodov 12. 03. 2020 

 

Patrik Pizinger,

starosta

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

 

NOUZOVÝ STAV

 


na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 


Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová

opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým

stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

 


III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením

nouzového stavu dotčena;

IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí

uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

 


V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení. 


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

CHODOV (10.3.2020 - aktualizováno 11:32 Martin Polák) - Vláda dnes v úterý 10. března vyhlásila s platností od 18 hodin zákaz konání jednorázových kulturních, sportovních a hromadných akcí s účastí nad 100 lidí. Zákaz se vztahuje i na náboženská shromáždění. Důvodem je prevence před šířením koronaviru. Do kdy bude opatření platit, zatím není jasné.
Od středy 11. března pak budou zavřené základní, střední školy a vyšší odborné školy. Na mateřské školy se uzavření nevztahuje. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu.
Všechny chodovské základní školy a gymnázium tak budou v této souvislosti od středy uzavřeny, stejně jako základní umělecká škola a dům dětí a mládeže. Výuka a kroužky v ZUŠ a DDM se tedy do odvolání ruší.
Mimo provoz bude i školní jídelna, která nebude vařit. ZUŠ Chodov rovněž ruší dnešní Jarní žákovský koncert, který se měl konat od 17 hodin.
Všechny své veřejné akce na doporučení až do odvolání ruší také městská knihovna.
Město nebude zajišťovat náhradní program pro děti, snaha by zcela šla proti zavedeným opatřením.

Zdroj textu: Město Chodov

Silný vítr orkánu Sabine o rychlosti až 150 km/h zasáhl na počátku týdne Karlovarský kraj. Na základě výstrahy meteorologů zasedal v neděli v podvečer krizový štáb města Chodov, který se připravoval na větší počet událostí. Byla přijata opatření k rychlému řešení očekávaných událostí. Od nedělní 18. hodiny byli v pohotovosti chodovští hasiči, pracovníci CHOTESu, městští strážníci a tým pro krizové řízení města. Hasiči drželi pohotovost přímo na zbrojnici z důvodu co nejrychlejšího výjezdu k zásahu. K prvnímu zásahu vyjela chodovská jednotka v souvislosti s projevy orkánu již v neděli večer. V pondělí držela naše jednotka pohotovost v síle tří zásahových družstev. Během dne jsme zasahovali u osmi událostí a to především v souvislosti se silním větrem. Dozvuky orkánu a to technickou pomocí odstranění padlého stromu na komunikaci, jsme řešili ještě ve středu 12. února. O výjezdech chodovských hasičů bylo informováno vedení města, které monitorovalo veškeré potřeby v rámci krizového řízení. Po dobu působení orkánu, nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn.

Během noci z neděle na pondělí a přes den v pondělí až do úterního rána provedli hasiči v karlovarském kraji celkem 358 zásahů. Z tohoto počtu se jednalo o 8 dopravních nehod, 8 požárů, 2 plané poplachy, 1 únik nebezpečných látek a 2 záchrany osob a zvířat. Ostatní tvořila technická pomoc, nejčastěji odstranění spadlých stromů na silnice, domy či zaparkovaná auta. Další častou pomocí, konkrétně ve 46 případech, bylo odstranění nebezpečných stavů převážně u uvolněných částí střech různých domů. Hlášení o událostech přijímali operátoři Telefonního centra tísňového volání na linkách 150 a 112. Informace o potřebě zásahu hasičů byly předávány také z tísňové linky Policie ČR. Během pondělních čtyřiadvaceti hodin takto přijali celkem 529 hovorů, kdy bylo potřeba zásahu hasičů. Nejvíce volání bylo v době mezi šestou a osmou hodinou ranní. Operátoři tísňové linky na Krajském operačním a informačním středisku v Karlových Varech také odbavovali tísňové hovory pro další kraje v republice a to nejvíce pro Plzeňský, Středočeský, Jihočeský a kraj Vysočina.

Druhá polovina článku se statistickými údaji zásahů v karlovarském kraji, převzata ze stránek HZS Karlovarského kraje. Redakčně upraveno.

 

Ve čtvrtek 4. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky hasičů na požár lesa v karlovarské části Cihelny.  K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 13:14 hodin. Již při jízdě k zásahu je při průjezdu Jenišovem vidět na horizontu směrem na Plzeň velký kouř z lesa. V radiostanici je slyšet velitel první jednotky, která dojela na místo zásahu, jaký je rozsah požáru a povolání dalších hasičských jednotek na místo zásahu. Po příjezdu do Cihelen vidíme rozsah požáru již od silnice pod kopcem. Celý svah, který je po těžbě dřevní hmoty, je v kouři a v plamenech.

V úterý 19. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený požár sklepních prostor ve věžovém domě v ulici Poděbradova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERRNo1 a s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 19:47 hodin. Operační středisko hasičů vyslalo na místo zásahu také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a automobilovým žebříkem AZ 40 Iveco Magirus, také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania, automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus, velitelským automobilem VEA Toyota Hilux, také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Chemické závody Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania.

Ve čtvrtek 20. července krátce po půl osmé večerní je na tísňovou linku přijata informace o požáru v podzemních patrech hotelového komplexu Thermal v Karlových Varech. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje okamžitě na místo vysílá hasičské jednotky podle poplachového plánu. Naše jednotka na místo vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. V hotelu Thermal došlo k požáru balneo provozu v druhém podzemním podlaží. Požár značně poškodil prostory i vybavení v baleno provozu, mimo tuto část se díky rychlému zpozorování a rychlému zásahu hasičů nerozšířil. Do ubytovací části hotelu, která je přímo nad místem požáru, pronikl kouř ze zplodin hoření, proto začala evakuace hotelových hostů ještě před příjezdem hasičů a hasiči pomáhali z evakuací a záchranou všech osob z hotelu. Hoteloví hosté se shromáždili na určeném evakuačním prostoru před hotelem, hasiči pak zkontrolovali všechna patra a všechny pokoje v celém hotelu.

Ve středu 21. prosince vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach ve druhém stupni podle požárního poplachového plánu na požár strojírenského podniku v Nejdku. K zásahu vyjíždí naše jednotka v 11:42 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERNNo1 a velitelským automobilem VEA Škoda Yeti. Naše jednotka po příjezdu na místo dostává úkoly od velitele zásahu. Provádíme společně s dalšími jednotkami průzkum uvnitř hořící budovy i další části, která je silně zakouřená, hašení požáru ve sklepních i nadzemních částech budovy, vynášení materiálu, rozebírání konstrukcí a také dálkovou dopravu vody. Jeden ze členů jednotky prováděl fotografickou dokumentaci na pokyn velitele zásahu. Zásah bylo nutné vést v dýchací technice, velitel zásahu si tak na místo vyžádal protiplynový automobil z hasičské stanice CHZ Sokolov s dostatečnou zásobou dýchacích přístrojů.

Důležité!!! V současnosti se nelze dovolat na žádná národní tísňová čísla (150, 155, 158 i 112) z Telefoniky O2. Pokud budete nutně potřebovat pomoc, vyndejte SIM kartu a dovoláte se na 112, kde bude odbaven Váš tísňový hovor.

V současné době řeší základní složky IZS problém spojení na straně operátora O2 .

PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ BUDOU POTŘEBOVAT VYUŽÍT TÍSŇOVOU LINKU, ABY VYNDALI SVOU SIM KARTU Z TELEFONU A PAK VYTOČILI ČÍSLO tísňové linky.

Ve čtvrtek 16. října krátce po půl desáté dopolední vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach chodovské jednotce na požár výškové budovy. Z výjezdového lístku a dalších několika druhů informačních technologií se dozvídáme, že je hlášen požár výškové budovy v ulici U Koupaliště. K zásahu jsou operačním střediskem vyslány 4 jednotky stanovené požárním poplachovým plánem. Na tísňovou linku hasičů volá stále více lidí. Naše jednotka vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 a automobilovým žebříkem AZ 30. Již při jízdě Husovou ulicí je vidět trochu kouře v této ulici. Po vyjetí z kruhové křižovatky u Penny, je už vidět na věžové domy v ulici U Koupaliště, kdy prostřední je zcela zahalen do černého kouře. Po příjezdu na místo jsou vidět plameny z balkonu ve třetím patře třinácti patrové výškové budovy.

V pátek 11. července se naplnily předpovědi meteorologů a před osmnáctou hodinou se městem prohnala bouře doprovázená silným větrem. Ten způsobil pád několika stromů, k jejichž odstranění jsme museli vyjíždět. Jednalo se o zásahy v ulicích Husova, Náměstí ČSM, Dukelských Hrdinů, Horní. V areálu BVC Chodov došlo k převrácení velkých stanů a namotání na plot, ty hrozily pádem na některého z návštěvníků nadcházejícího mistrovství juniorů v plážovém volejbale. Na pokyn velitele zásahu byla konstrukce stanů rozebrána.