V pátek 23. dubna krátce po půl šesté odpolední vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach pro několik hasičských jednotek na požár lesního porostu v prostoru lázeňských lesů u Karlových Varů. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERNNo1. Na místě zásahu, které se nacházelo ve strmém a špatně přístupném terénu v lokalitě pod Rusalčinou chatou, dostáváme úkoly od velitele zásahu. Provádíme dálkovou dopravu vody, vytváříme dopravní vedení na větší vzdálenost a provádíme hašení na určených místech. Na místě spolupracujeme jak s profesionálními, tak dobrovolnými hasiči, ale také s pracovníky lesní správy a Policií ČR. Na základnu se vracíme ve večerních hodinách.

Hasičské jednotky na místě:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – stanice Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – ÚO Cheb (řídící důstojník)

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – krajské ředitelství (vyšetřovatel požárů)

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Chodov

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Ostrov

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Stará Role

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Tašovice

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Stanovice

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Hájek

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov