V neděli 26. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dopravní nehodu osobního vozidla a motocyklu. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:40 hodin. Po příjezdu provádíme zajištění místa nehody, protipožární opatření, předlékařskou první pomoc zraněním osobám, posyp uniknutých látek a usměrňování provozu na hlavní komunikaci ve městě. Na místě následně spolupracujeme s hlídkou městské policie, hlídkou Policie ČR, posádkou Zdravotnické záchranné služby a jednotkou Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary.

V sobotu 25. června odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro druhé družstvo, a to necelou minutu po prvním družstvu. K zásahu do ulice Vančurova, kdy bylo na tísňovou linku nahlášeno, že dochází k jiskření drátů vysokého napětí, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 15:13 hodin. Na místě je průzkumem zjištěno, že blízké stromy jsou nakloněny do drátů vysokého napětí a dráty jiskřily. Velitel zásahu si vyžádal prostřednictvím operačního střediska na místo havarijní službu energetické společnosti. Místo bylo zabezpečeno páskou. Po příjezdu technika havarijní služby, bylo dohodnuto, že si odstranění stromů po dálkovém vypnutí proudu zajistí vlastními silami. Jednotka se vrací zpět na základnu.

V sobotu 25. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, čerpání vody. K zásahu do ulice Náměstí ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:12 hodin. Na místě je průzkumem zjištěno, že došlo pravděpodobně k ucpání vnitřního okapového svodu a lehkému vytopení bytu. Majitelka bytu si odstraňovala minimální množství vody v bytě svépomocí. Naše přítomnost nebyla již nutná.

V úterý 21. června v podvečer, kdy naše první družstvo zasahovalo u požáru lesa u Božičan, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky na požár izolace dálkového produktovodu. K zásahu u Staré Chodovské vyjíždí druhé družstvo s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 19:39 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov a jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vintířov.

V úterý 21. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky podle požárního poplachového plánu na požár lesního porostu mezi Rájcem a Božičany. Požár byl zpozorován z letadla a ohlášen na operační středisko pracovištěm Řízení letového provozu. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a čtyřkolkou UTV Bombardier v čase 16:14 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nejdek a jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nová Role.

V úterý 21. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky předurčené na řešení dopravních nehod. K zásahu k nehodě osobního vozidla u Vřesové vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 01:27 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov. Po našem příjezdu na místo zásahu, kde již zasahovala hlídka Policie ČR a posádka Zdravotnické záchranné služby, provádíme zajištění místa nehody, protipožární opatření, osvětlování místa zásahu. Po příjezdu hasičské jednotky ze Sokolova, si velitel této jednotky přebírá velení u zásahu dle přednostního práva velení a naše jednotka se řídí jeho pokyny.

V pondělí 20. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na požár osobního vozidla. K zásahu do ulice revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:44 hodin. K zásahu vyslalo operační středisko také dvě další jednotky podle požárního poplachového plánu. Po příjezdu na místo provádíme hašení požáru motorové části vozidla pomocí vysokotlakého útočného proudu. Také provádíme další opatření k zamezení opětovného vzniku požáru.

V sobotu 18. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky na ohlášený, údajně uhašený, požár v budově ubytovacího zařízení v ulici Poděbradova v Chodově. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 21:00 hodin. Po příjezdu prováděn průzkum. Je potvrzeno, že se jedná o uhašený požár vybavení hotelu, ale prostory jsou zakouřené. Provádíme kontrolu prostor termokamerou a odvětrávání. Zodpovědná osoba za hotel uvedla, že se v místě nenachází žádné osoby, ale při provádění zásahu se znenadání několik osob objevilo.

Ve čtvrtek 16. června odpoledne vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky předurčené na řešení dopravních nehod na pozemních komunikací na dopravní nehodu se zraněním osob. K zásahu dopravní nehody motorkářů vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 16:59 hodin. Po příjezdu je potvrzena nehoda motorkáře a osobního vozidla. Na místě zasahujeme společně s posádkou Zdravotnické záchranné služby, která se dostavila s vozidly RV a RZP a hlídkou Policie ČR.

Ve čtvrtek 16. června, přibližně 15 minut od návratu druhého družstva od požáru ve Staré Chodovské, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku opět. Tentokrát na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Husova vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:58 hodin. Po příjezdu na místo se vybavujeme technickými prostředky na nouzové otevření dveří, zdravotnickým materiálem, ale také prostředky pro řešení případného požáru.

Ve čtvrtek 16. června vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na ohlášený požár kontejneru v areálu sběrných surovin ve Staré Chodovské. Velitel naší jednotky po shlédnutí aktuálního stavu na kamerovém systému Městské policie, vyžaduje po operačním středisku vyhlášení poplachu i pro druhé družstvo naší jednotky. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 a s cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:07 hodin.