V pondělí 14. srpna odpoledne vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce ten den potřetí. K nouzovému otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 12:34 hodin. Po příjezdu na místo zásahu, kde nás očekává hlídka Městské policie Chodov a pracovnice pečovatelské služby, dostáváme informaci, že se strážníkům MěP podařilo byt otevřít. Uvnitř provádíme kontrolu zdravotního stavu osoby s tím, že osoba upadla, na nic si nestěžuje, jen nemohla vstát a ZZS nepožaduje. Po konzultaci se zdravotní sestrou, necháváme osobu v péči pečovatelské služby a vracíme se na základnu. 

V pondělí 14. srpna krátce po návratu z ranního výjezdu vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce znovu. Opět je to na technickou pomoc, tentokrát na odstranění sršního hnízda. Po příjezdu do ulice Horní, provádíme průzkum a zjišťujeme jaké hrozí nebezpečí z prodlení. K zdravotnímu ohrožení osob nedošlo, není tedy nutno volat záchrannou službu a určení hasiči provádějí postřik sršního hnízda, které je v konstrukci rodinného domu, volně prodejním sprejem na bodavý hmyz.

V pondělí 14. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Nejdecká vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:00 hodin. Po příjezdu na místo, kde se nachází hlídka Městské policie Chodov, provádíme nouzové otevření vstupu na zahradu jednoho z rodinných domů, kde je nalezen starší muž, který potřebuje zdravotnickou pomoc. Společně se strážníky provádíme předlékařskou první pomoc a vyčkáváme příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Na místo se dostavuje hlídka Policie ČR a posádka ZZS Karlovarského kraje. Předáváme zraněnou osobu do péče zdravotnickým záchranářům a vracíme se na základnu.

V neděli 13. srpna ráno, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach šesti hasičským jednotkám na ohlášený požár skládky komunálního odpadu v katastru obce Vintířov nedaleko Vřesové. Po příjezdu prvních jednotek na místo je prováděn průzkum a velitel zásahu vyhlašuje okamžitě druhý stupeň poplachu a požaduje další hasičské jednotky a cisterny. Na místě probíhá hašení k zamezení šíření požáru. Na místo jsou povolány další hasičské jednotky, speciální družstvo s UAS k provádění vzdušného průzkumu a také chemická laboratoř HZS z Třemošné. Místo zásahu je rozděleno na dva hasební úseky a s likvidací požáru postupně pomáhají také dva kompaktory a jedno pásové rypadlo UHD. Na místě je vyhlášen třetí stupeň poplachu, jsou informováni starostové dotčených obcí, hejtman Karlovarského kraje, vedení HZS. 

V sobotu 12. srpna odpoledne, kdy už bylo po dny otevřených dveří u chodovských hasičů, vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach pro jednotky určené v prvním stupni požárního poplachového plánu na ohlášený požár rodinného domu. K požáru do karlovarské ulice Slovenská vyjelo celkem šest hasičských cisteren a automobilový žebřík. Naše jednotka vyjela s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 15:56 hodin. Na místě plníme příkazy velitele zásahu, provádíme hašení na určených místech, dopravu hasební vody, vyhledávání skrytých ohnisek, rozebírání konstrukcí. Na základnu jsme se vrátili po devatenácté hodině a po údržbě vybavení a připravení na další výjezd, jsme se rozešli do svým domovů o další hodinu a půl později. Škoda vzniklá požárem byla předběžně stanovena na 3,5 milionu korun.

 

V neděli 6. srpna jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje k technické pomoci, nouzové otevření uzavřených prostor. K zásahu do ulice Osadní vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus  v čase 10:19 hodin. Na místě, kde nás očekává hlídka Policie ČR a hlídka Městské policie Chodov s oznamovatelem, provádíme nouzové otevření bytu po vstupu do bytu z automobilového žebříku. V bytě je nalezena mrtvá osoba. Místo zásahu předáváme příslušníkům Policie ČR a vracíme se na základnu.

Ve čtvrtek 3. srpna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění stromu. K zásahu do ulice Revoluční vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 09:14 hodin. Po příjezdu na místo provádíme průzkum, zda při pádu stromu nedošlo ke zranění osob a zda došlo ke škodám na majetku. K odstraňování dřevité hmoty nasazujeme motorovou řetězovou pilu a velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska povolává na místo druhé družstvo naší jednotky s další pilou. To na místo vyjíždí s dopravním automobilem DA Iveco Daily. Na místě postupně provádíme odstranění vzrostlého stromu z místní komunikace.

K zásahu technické pomoci do ulice Lesní v Chodově, nás vyslalo Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ve středu 2. srpna odpoledne. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 13:04 hodin. Na místě odstraňujeme vosí hnízdo z půdy budovy.

V pondělí 31. července vyhlašuje Krajského operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na odstranění stromu, který spadly na pozemní komunikaci. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 18:32 hodin. Po příjezdu na místo potvrzujeme operačnímu středisku zcela neprůjezdnou komunikaci a provádíme odstranění stromu s využitím motorové řetězové pily.

V neděli 30. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na řešení dopravních nehod. K zásahu do ulice ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:53 hodin. K nehodě osobního vozidla vyjela také jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRA. Po příjezdu na místo zjišťujeme, že k lehké nehodě, kdy byla proražena olejová vana automobilu, došlo na zcela jiném místě. řidič vozidla po zaparkování v Chodově zjistil, že dochází k úniku oleje na pozemní komunikaci. Náš zásah byl ztížen v té době intenzivním deštěm, kdy docházelo k odtoku uniklého oleje do blízké kanalizace. Jednotka provedla ohrazení kanalizační vpusti, jímání unikajícího oleje a posyp olejové skvrny na komunikaci.

V sobotu 29. července večer došlo na neveřejné ploše SLZ Hory k letecké nehodě ultralehkého letadla se dvěma osobami na palubě. Při vzletu ULL došlo ke ztrátě vztlaku a k pádu do blízkého lesíku. Po nárazu stroje do země došlo k požáru, který zachvátil lesní porost. Na místo míří všechny základní složky integrovaného záchranného systému. Při nehodě došlo ke zranění osob. Naší jednotce je vyhlášen poplach v čase 19:36 hodin a k zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA.