V neděli 16. července, necelou půl hodiny po půlnoci, vyjíždíme k zásahu technické pomoci do katastru obce Dolní Nivy. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje určilo k výjezdu cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 T815 TERRA, se kterou vyrážíme k místu zásahu v čase 00:27 hodin. Na místě odstraňujeme padlý strom ze silnice.

V sobotu 15. července večer vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje na technickou pomoc, odstranění padlého stromu v ulici Nádražní. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 20:16 hodin. Na místě odstraňujeme strom, který zatarasil celou šířku silnice.

V sobotu 15. července je na tísňovou linku ohlášen požár bytu ve výškové budově v ulici Smetanova. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach jednotkám určených v prvním stupni požárního poplachového plánu. K požáru bytu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 v čase 04:05 hodin. 

Na místě provádíme hašení požáru, záchranu a evakuaci osob. Výborná byla spolupráce nejen hasičů, ale především s hlídkou Policie ČR a hlídkou Městské policie Chodov. Jeden z policistů nasadil vlastní život, přelezl balkón v 8. patře a dostal se do bytu, kde hořelo. Požár lokalizoval a zachránil muže, který v bytě spal. Policista, strážník i zachráněná osoba skončili v péči Zdravotnické záchranné služby. Požár se mimo byt nerozšířil. Prostor domu byl zakouřený, samovolně se evakuovalo  dvacet osob, dalších 23 zachránili hasiči. Na místě jsme spolupracovali také s vedením města.

V pátek 14. července ráno, je na tísňovou linku nahlášen kouř z lesa mezi Mírovou a Božičany. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlásilo poplach naší jednotce a určilo techniku k výjezdu cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 T815 TERRNo1 a čtyřkolku Can-Am Bombardier. K události podezření požáru lesa jsme vyjeli v čase 07:46 hodin. Po důkladném průzkumu v uvedené lokalitě je zjištěno, že se jedná o planý poplach, kdy byl vidět z dálky kouř, který pocházel z komínu odvodu kouře průmyslového objektu.

Ve čtvrtek 13. července Vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje  poplach pro dvě jednotky předurčené k řešení dopravních nehod. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 11:52 hodin. Operační středisko po získání informací z místa zásahu od jednotky, která se dostavila jako první na místo nehody, odvolává chodovskou jednotku zpět na základnu.

V úterý 11. července je na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ohlášen požár v přírodním prostředí na okraji Chodova. K zásahu je vyslána naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1, s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a čtyřkolkou Can-Am Bombardier, jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s CAS 20 Scania "Cobra" a jednotka SDH Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania. Po příjezdu naší jednotky do lokality mezi Chodosem a Smolnickou výsypkou, je průzkumem zjištěno, že hoří přístřešek bezdomovců a blízké přírodní okolí.

V Karlovarském kraji je od 10. července do odvolání vyhlášené období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení kraje mimo jiné ZAKAZUJE na celém území Karlovarského kraje rozdělávání ohňů. Nařízení Karlovarského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 

Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Místem zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je jakákoli plocha na území kraje, která je pokryta vegetací takové-
ho charakteru, že je schopna v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru umožnit vznik požáru a jeho následné šíření

(např. lesní porosty, plochy zemědělských kultur, parky, zahrady, louky apod.)

(2) Doba zvýšeného nebezpečí požáru se může dotýkat
celého území kraje nebo pouze jeho části.


Obecné podmínky
k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech podle Článku 4 tohoto nařízení zakázáno:

a) rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo
doutnající předměty
b) pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích
c) provozovat jízdy parních lokomotiv, pokud nejsou
zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku
požáru
d) používat pyrotechnické výrobky
e) používat jiné zdroje zapálení (např. létající přání,
lampiony se světlem z otevřeného ohně, pochodně
apod.)
f) spotřebovávat vodu z umělých a přírodních nádrží
určených jako zdroje požární vody k jiným účelům
než k hašení požárů.

V pondělí odpoledne, v době kdy už bylo v platnosti Opatření Karlovarského kraje o zákazu rozdělávání ohně ve venkovním prostředí, je na tísňovou linku ohlášen požár travního porostu v délce přibližně 300 metrů. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vysílá na místo pět hasičských jednotek. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1 a čtyřkolkou UTV Bombardier v čase 14:03 hodin. Velitel naší jednotky určuje seřadiště jednotek a vydává se na průzkum s využitím UTV. Na místo se postupně dostavují další povolané jednotky. Z dálky je vidět rozsáhlý kouř ve vzduchu.

V neděli 9. července, v době kdy naše první družstvo zasahovalo na požáru v Karlových Varech, je vyhlášen poplach pro druhý výjezd. K zásahu technické pomoci, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení, vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 14:05 hodin. Po příjezdu na místo je prováděn průzkum. Je zjištěno, že z jednoho z bytů uniká voda do několika dalších bytů. Je proveden násilný vstup do bytu s příslušníky Policie ČR, kdy nebylo jasné, zda se v bytě nenachází osoba v nouzi. Je zjištěno, že v bytě se nikdo nenachází a došlo k prasknutí přívodní hadičky u WC. Je provedeno uzavření přívodu vody do bytu a byt je předán Policii ČR.

V neděli 9. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach několika jednotkám hasičů na požár travního porostu na několika místech podél železniční trati od Karlových varů až za Ostrov. Naší jednotce je vyhlášen poplach v čase 12:19 hodin a k požáru v karlovarské městské části Bohatice vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRNo1. Po příjezdu na místo provádíme hašení pomocí útočných "C" proudů a to především k zastavení šíření požáru, a také pomocí jednoduchých hasebních prostředků. V lokalitě Bohatice spolupracujeme z dalšími čtyřmi jednotkami.

V sobotním odpoledni 8. července, je na základě získání informací o zablokování záložní cesty pro hlavní hasičskou techniku na rekreační zónu Bílá voda z důvodu padlého stromu, vyhlášen poplach naší jednotce. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA a čtyřkolkou UTV Bombardier v čase 16:57 hodin. Hlavní příjezdová komunikace byla v té době zcela zablokována parkujícími a přijíždějícími osobními vozidly, kdy by se žádná technika záchranných a bezpečnostních složek nedostala do blízkosti rekreační a oddechové zóny. Řidiči těchto vozidel ignorovali principy zachování průjezdných šířek obousměrné komunikace a to jediné příjezdové. Tím ohrozili případný zásahu složek IZS. Záložní cestu máme vytipovanou z důvodu průjezdu alespoň hasičské čtyřkolky a to polní cestu která je nezpevněná. Strom byl odstraněn a posádka naší čtyřkolky při návratu na základnu dokumentovala stav hlavní příjezdové komunikace.