Dne 15. ledna 2011 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali náměstek pro Integrovaný záchranný systém a operační řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje plk. Ing. Oldřich Volf, starosta města Chodova Ing. Josef Hora a místostarosta města Chodova Patrik Pizinger.

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2011 takto:

  • starosta sboru: Zapf Ladislav
  • náměstek starosty sboru: Ing. Orava Jan
  • pokladník sboru: Mgr. Lehečková Markéta
  • členové výboru sboru: Ing. Hora Josef, Kot Pavel, Ing. Kiss Jiří, Maxa Petr

Kontrolní a revizní komise:

  • předseda kontrolní a revizní komise: Weiss Jiří
  • členové kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef, Weiss Tomáš

V sobotním odpoledni bylo také předáno několik významních ocenění našim členům SDH. Šest členů převzalo medaili SH ČMS "Za věrnost 10 let", dalších šest členů převzalo stužku k medaili SH ČMS "Za věrnost 20 let", stužku k medaili SH ČMS "Za věrnost 30 let" obdržel Jiří Kot starší a stužku SH ČMS "Za věrnost 50 let" obdržel Václav Roulich.

Dalšího slavnostního oceňování se ujal náměstek krajského ředitele pro IZS a OŘ Ing. Oldřich Volf, který předal jménem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje medaili "10 let  Hasičského záchranného sboru České republiky" za vynikající spolupráci s profesionálními i dobrovolnými hasiči, Ing. Josefu Horovi.

V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2010, zpráva velitele jednotky, zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů i sportovních družstev mužů i žen, plán činnosti na rok 2011, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2011.