V úterý 4. června vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám ve druhé stupni poplachu na typ události záchrana osob zavalené zasypané. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:30 hodin. K zásahu vyjíždí také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Chemické závody Sokolov, jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze stanice Karlovy Vary, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Březová (SO), jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Loket, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kynšperk nad Ohří a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vintířov, Zdravotnická záchranná služba, Báňská záchranná služba a Policie ČR. Po příjezdu na místo plníme úkoly stanovené velitelem zásahu a provádíme záchranu osob z důlního díla. Jednalo se o prověřovací cvičení složek integrovaného záchranného systému při záchraně osob z hloubek.