V neděli 30. července vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky na řešení dopravních nehod. K zásahu do ulice ČSM vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 15:53 hodin. K nehodě osobního vozidla vyjela také jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 T815 TERRA. Po příjezdu na místo zjišťujeme, že k lehké nehodě, kdy byla proražena olejová vana automobilu, došlo na zcela jiném místě. řidič vozidla po zaparkování v Chodově zjistil, že dochází k úniku oleje na pozemní komunikaci. Náš zásah byl ztížen v té době intenzivním deštěm, kdy docházelo k odtoku uniklého oleje do blízké kanalizace. Jednotka provedla ohrazení kanalizační vpusti, jímání unikajícího oleje a posyp olejové skvrny na komunikaci.

V sobotu 29. července večer došlo na neveřejné ploše SLZ Hory k letecké nehodě ultralehkého letadla se dvěma osobami na palubě. Při vzletu ULL došlo ke ztrátě vztlaku a k pádu do blízkého lesíku. Po nárazu stroje do země došlo k požáru, který zachvátil lesní porost. Na místo míří všechny základní složky integrovaného záchranného systému. Při nehodě došlo ke zranění osob. Naší jednotce je vyhlášen poplach v čase 19:36 hodin a k zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA.

Ve středu 26. července jsme vyjeli na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Poděbradova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 08:08 hodin. Po příjezdu na místo je potvrzeno, že z bytu ve vyšším patře, kde zrovna nikdo nebydlí, teče voda a protéká technologickými rozvody do všech bytů pod až do přízemí. Na pokyn velitele zásahu bylo provedeno uzavření vody v poškozené stoupací větvi v technickém podlaží, nicméně jeden z ventilů cirkulace teplé vody nelze uzavřít z důvodu poruchy. Po dohodě s Policií ČR byl násilně otevřen byt a je zjištěno, že došlo k prasknutí pancéřované přívodní hadičky v bytě. Je uzavřen uzávěr přívodu vody v bytě a následně otevřen hlavní přívod vody v domě.

V nočních hodinách v úterý 25. července vyjíždíme po vyhlášení poplachu k zásahu technické pomoci do katastru obce Tatrovice, část Křemenitá. S cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA se dostáváme nejblíže 500 metrů od rodinného domu, kde obyvatelka potřebuje pomoc zvednou manžela který upadl na postel, a dále pokračujeme pěšky. Když se dostavujeme na místo zásahu, zjišťujeme, že stav muže je vážnější než bylo oznámeno na tísňovou linku. Poskytujeme předlékařskou první pomoc a velitel zásahu žádá operační středisko o povolání Zdravotnické záchranné služby. Po příjezdu ZZS na místo, provádíme transport osoby do sanitního vozidla.

V úterý 25. července dopoledne se na tísňovou linku obrátila obyvatelka jednoho z bytů panelového domu ulice Husova. Na tísňovou linku oznámila vosí hnízdo na okně bytu. Naše jednotka vyjíždí na místo s určenou technikou a to cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 11:08 hodin. Po příjezdu na místo zásahu je průzkumem potvrzeno, že majitelé bytu nechali vosy vytvořit již větší hnízdo na rámu okna a nemají sprej na vosy. Velitel zásahu určuje hasiče, který se vybavuje sprejem na vosy a v ochranné kukle následně odstraňuje vosí hnízdo. Apelujeme na obyvatele města, aby si pravidelně kontrolovali svůj majetek a předcházeli tak možnému ohrožení ostatních spoluobčanů. Stavba vosího hnízda trvá delší dobu a je lepší a jednodušší ho zlikvidovat co nejdříve.

V pondělí 24. července se dopoledne naším krajem prohnalo několik bouřkových systémů. To mělo za následek vyvrácení a popadání několika stromů. K jednomu spadlému na cestu kde chodí mnoho obyvatel města při cestě od vlakového nádraží jsme vyjeli na příkaz KOPIS v čase 11:47 hodin. S cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA vyjelo družstvo stanovené pro tento druh zásahu. Na místě jsme odstranili spadlý strom s využitím motorové řetězové pily.

V neděli vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený požár u rodinného domu v Mírové. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 20:58 hodin. Po příjezdu na uvedenou adresu je vidět kouř ze zahrady. Majitel zahrady přišel na výzvu velitele zásahu otevřít a bylo zjištěno, že jde o rozdělaný oheň na zahradě. Velitel zásahu důrazně upozornil majitele na vydané nařízení hejtmana Karlovarského kraje platné a účinné od 10.7.2023 do dovolání, kdy je vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, dle čl. 4 a 5 odst. a) Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2016, a je zakázáno na zahradách rozdělávat a udržovat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Velitel zásahu vyzval majitele aby oheň uhasil. Majitel uposlechl výzvy a oheň uhasil. Naše jednotka provedla kontrolu termokamerou. O události byl operačním střediskem informován vyšetřovatel požárů HZS, který dorazil na místo a vyřešil majitele.

V sobotu 22. července vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach na ohlášený v jednom z podniků průmyslové zóny. Na tísňovou linku bylo ohlášeno, že požár by měl být již uhašený. K zásahu vyjela naše jednotka s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 T815 TERRA v čase 21:15 hodin. K zásahu vyjela také jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s CAS 20 Scania "Cobra". Po příjezdu na místo bylo průzkumem potvrzeno, že se jedná o již uhašený požár soustružnického stroje. Požár byl uhašen samohasící technologií instalovanou uvnitř stroje a byla provedena evakuace všech přítomných zaměstnanců na směně z výrobní haly před příjezdem hasičů. Jednotka provedla kontrolu haly s měřením teploty pomocí termokamery, kdy nebyly zjištěny žádné zvýšené teploty  a nebyla nalezena žádná skrytá ohniska uvnitř stroje ani v jeho bezprostředním okolí. 

V sobotu 21. července, po 17 hodině jsme zasahovali o dopravní nehody s únikem kapalin na 135,7 km dálnice D6, když došlo o 300 metrů zpět k hromadné dopravní nehodě několika osobních vozidle. Dvě hasičské jednotky se okamžitě protisměrem vydávají na pomoc osobám v havarovaných vozidlech. Po příjezdu na místo je proveden průzkum, kdy je zjištěno, že došlo k nehodě šesti osobních vozidel se zraněním několika osob. Velitel zásahu informuje operační středisko, které na místo vysílá další posilové jednotky. Naše jednotka je určena k vyproštění osoby z havarovaného vozidla VW. Provádíme zajištění havarovaného vozidla, protipožární opatření, předlékařskou první pomoc a postupné vyproštění zraněné osoby.

V pátek 21. července vyjíždí dvě hasičské jednotky na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na dopravní nehodu osobního vozidla, které narazilo do svodidel na dálnici D6. Po příjezdu na místo, kde již zasahuje jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary a hlídka Policie ČR, dostáváme úkoly od velitele zásahu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn a došlo k úniku provozních kapalin. Provoz v místě nehody nebyl přerušen. Během zásahu došlo asi 300 metrů před nehodou k hromadné dopravní nehodě. Jednotky se okamžitě přesouvají k další nehodě.

V úterý 18. července je na tísňovou linku ohlášen požár lesa v katastru obce Hory nedaleko dálnice D6. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky se čtyřmi cisternami. K zásahu Vyjíždí jednotka HZS Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s CAS 20 Scania a CAS 30 T815-7, jednotka SDH Tašovice s CAS 15 Renault Midlum a naše jednotka s CAS 20 T815 TERRNo1. Na místě zásahu na cyklostezce podlé dálnice jsme první hasičskou jednotkou hned za hlídkou Policie ČR. Je zjištěno, že na místě nehoří les, ale docházelo zde vypalování kabelů. K požáru již nedochází a pachatelé jsou zadrženi policejní hlídkou. Je informováno operační středisko a je povolán vyšetřovatel požárů HZS.