Na sklonku minulého roku pořídil zřizovatel chodovské zásahové jednotky další z technických prostředků patřící do oblasti detekce. Jedná se o infračervený teploměr Voltcraft IR 1600-50D, který nabízí moderní technologii k zjišťování teploty povrchů. Díky ochraně pogumováním je velmi odolný a mezi přednosti patří rychlá reakční doba, vysoký rozsah měření teplot, výborná přesnost a dvojitý zaměřovací laser. Měřit teplotu lze pomocí čidla typu K. Bezkontaktní teploměr, jinak řečeno infrapyrometr, IR 1600-50D USB má rozhraní USB a integrovanou paměť pro 99 naměřených hodnot. Naměřené hodnoty měření mohou být pomocí USB rozhraní přeneseny do počítače, dodávaný software umožňuje provádět trvalé měření a dlouhodobou kontrolu. Optika 50:1, rozsah měření teploty: -50 až +1600 °C, rozlišení teploty 0.1 °C, rozměry (Š x V x H) 52 x 204 x 155 mm, hmotnost 320 g, doba odezvy 150ms, stupeň emisivity 0,1 - 1,0, přesnost ±1%. Napájení 9V baterie. K používání jsme obdrželi dva kusy tohoto měřícího prostředku a vozíme je k zásahům v každé cisternové automobilové stříkačce.

Tak jako minulé roky i letos proběhla další část preventivně výchovné činnosti hasičů v rámci městského záchranného systému. V únoru byly provedeny dvě přednášky. 8. února to bylo pro pracovníky městské knihovny Chodov a 18. února pro žáky devátých tříd II. základní školy. Pro obě skupiny byla témata úplně stejná. Jako první to byl výklad základů poskytování první pomoci laickou veřejností, kterou provedl pracovník oddělení prevence kriminality při městské policii Chodov.  Následovala přednáška velitele jednotky hasičů na téma záchrana osob a jejich chování v mimořádných situacích, konkrétně při požárech a dopravních nehodách.

Ve středu 2. února zavítali k naší jednotce dva členové zásahové jednotky SDH Oloví, která je jednotkou kategorie JPO II. v okrese Sokolov. Na jednání k získání základních informací o novém systému JAY, kterým se vyhlašuje poplach členům jednotky, přijel velitel zásahové jednotky Oloví ještě s jedním hasičem. K cestě do Chodova využili nový hasičský automobil ve výbavě své jednotky. Tím je užitkový automobil Hyundai H-1. Přesné hasičské označení je UA – L1. To znamená UA – účelový automobil, L- váhová kategorie, 1- silniční podvozek. Vozidlo je určeno pro dopravu hasičů a materiálu na místo určení jak v rámci zásahové činnosti, tak bude využíváno pro hospodářskou činnost jednotky.

Je neděle odpoledne 23. ledna, počasí je opět zimní oblačné a část hasičů ze zásahové jednotky odjíždí na vodní plochu Bílá voda nad městem, aby připravili pracoviště k pondělnímu výcviku. Tím je praktický výcvik záchrany osob z vodní plochy v zimě, kteří se probořili na ledu. Za odborného vedení velitele jednotky se určený hasič vybavuje ochrannou přilbou, opaskem a pomocí karabiny se navazuje na záchranné lano. Lano v bezpečné vzdálenosti berou do svých rukou ostatní členové družstva a provádějí jištění. Po vyřezání odpovídajících otvorů v ledu, je místo označeno výstražnou páskou upozorňující na zákaz vstupu do ohroženého prostoru. Otvory v ledu hasiči připravují, aby do dalšího dne došlo k zamrznutí vody a simulování podmínek které nastávají v jarních měsících, kdy ledová vrstva je již slabá a provzdušněná. V té době dochází k častým výjezdům k záchraně osob, které se probořili na zamrznutých vodních plochách.

Již několik dní varují meteorologové o vzestupu hladin na tocích v našem kraji po oblevě a dešťových srážkách. Na některých místech Karlovarského kraje nastaly nebo jsou vyhlašovány příslušné povodňové stupně. Dnes vydal Český hydrometeorologický ústav výstražnou informaci pro celý Karlovarský kraj. V Chodově je situace zatím normální, přesto pracovníci odboru městského záchranného systému monitorují určené toky a sledují situaci.

Další návštěva s automobilovou technikou u našeho sboru proběhla v úterý 21. prosince, kdy k nám se svým novým zásahovým vozem v rámci kondičních jízd zavítali hasiči z HZS podniku ETI. Co to je ETI? Jedná se o hasiče z Hasičského záchranného sboru podniku Elektrárna Tisová patřící koncernu ČEZ. Elektrárna stojí nedaleko okresního města Sokolov. Toto vozidlo Mercedes Benz Sprinter 313 CDI je určeno jako dopravní automobil se specifickou výbavou na zásahy v průmyslovém elektrárenském podniku. Těšíme se na další návštěvu těchto hasičů u našeho sboru, protože podle dostupných informací by měla tato podniková jednotka získat do svého užívání příští rok novou cisternovou automobilovou stříkačku. Moc jim to přejeme i vzhledem k tomu, že u této jednotky pracují dva naši členové zásahové jednotky.

Podle dostupných informací jsme první hasičský sbor v České republice, který využívá jednu novinku pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Město Chodov, nechalo v rámci rekonstrukce silnice druhé třídy procházející městem a budování nové technické infrastruktury související s touto stavbou, instalovat i jednu novinku pro hasiče. Pro zvýšení bezpečnosti při výjezdu zásahových vozidel, jako doplňující prvek ke světelnému signalizačnímu zařízení bylo do asfaltového povrchu nainstalováno několik kusů pozemních zapuštěných světel.

V tomto měsíci došlo k otevření nově zrekonstruované páteřní komunikace v našem městě. Změnu doznala nejen šíře silnice podle stávajících norem, ale především byl postaven nový most u hasičské zbrojnice. Součástí instalace nového mostu bylo i nové dispoziční řešení křižovatky u mostu a výjezdu od areálu městské policie a hasičů. Tento výjezd z areálu chodovského záchranného systému je řešen nově jako křižovatka. Jelikož vedlejší silnice této křižovatky ústí do uzavřeného prostoru, je vjezd k hasičské zbrojnici osazen dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí. Postavením nového mostu a jiným řešením křižovatky, se zlepšily výhledové poměry při výjezdu k zásahu od zbrojnice. Stavba přinesla ještě několik změn a novinek co se týká hasičů v Chodově.

Za slunečného počasí ve čtvrtek 14. října odpoledne, uspořádal v Karlových Varech Hasičský záchranný sbor setkání hasičských sborů z Karlovarského kraje, které v posledních letech obdrželi novou zásahovou techniku. Zásahovým jednotkám Sboru dobrovolných hasičů tato nová vozidla pořídily obce s přispěním Karlovarského kraje a státu a novou techniku představili také profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Pozvání na toto setkání přijali nejen starostové měst a obcí jako zřizovatelé zásahových jednotek obce, ale i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Již několik měsíců probíhá rekonstrukce silnice druhé třídy, která prochází Chodovem. Součástí této druhé etapy stavby průtahu městem, je i stavba nového mostu u hasičské zbrojnice. Starý most byl kvůli špatnému stavebně-technickému stavu úplně odstraněn a na jeho místě vzniká nový v jiných parametrech, které odpovídají současným normám i územnímu plánu města. Stavba u hasičské zbrojnice omezila a ztížila výjezd zásahové techniky a dva dny jsme musely naší hasičskou techniku parkovat před budovou městské policie. Opětovně žádáme občany, zejména ulic Palackého a Smetanova, aby respektovali dopravní značení a dodržovali ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Špatným stáním a parkováním stěžují průjezd nejen hasičské, ale i ostatní technice složek integrovaného záchranného systému. Na fotografiích jsou záběry z probíhající stavby nového mostu a rekonstrukce výjezdu z areálu hasičské zbrojnice. Z dalšího průběhu stavby, která má být dokončena v říjnu, přineseme opět článek a fotografie.

O půlnoci z 20. na 21. července skončila platnost nařízení hejtmana Karlovarského kraje týkající se zvýšeného nebezpečí požárů v souvislosti s horkým a suchým počasím.

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje nedoporučil hejtmanovi Karlovarského kraje prodloužit platnost doby zvýšeného nebezpečí požárů. Opatření vyplívající z Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2003, ze dne 11. září 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, skončilo úterní půlnocí.