Od pondělí 12. července platí až do 20. července nařízení hejtmana Karlovarského kraje, které v souladu s podmínkami k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovuje opatření platná pro celé území kraje tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nárůstu počtu požárů lesních a travních porostů.

Článek podle informací z informačních portálů Karlovarského kraje a HZS Karlovarského kraje

V neděli 27. června zavítali na naší zbrojnici příslušníci Policie ČR z oddílu potápěčů. Při jejich krátké zastávce jsme si mohli prohlédnout techniku, se kterou zasahují. Jednalo se o osobní automobil Jeep Cherokee 4x4 a na přívěsu motorový člun Pioner Multi.

Člun Pioner Multi - se sklápěcí rampou osazený motorem JOHNSON. Délka 5,05 m, šířka 1,95 m, hmotnost 420 kg, ponor 22 cm. Je určen k běžné hlídkové činnosti, a k dohledu nad dodržováním obecně závazných pravidel při řízení plavidel na vodních tocích. Tento člun, který je specializovaný pro záchranu tonoucích a k činnostem potápěčů policie ČR, je vybaven sklopnou příďovou rampou. Pro svoji stabilitu je možno z jeho paluby transportovat osoby do záchranného vrtulníku.

Za krásného slunečného počasí 24. května navštívili naší hasičskou zbrojnici uživatelé denního stacionáře  Mateřídouška pro děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v Chodově. Všem dětem i dospělým s doprovodem byla předvedena technika a výzbroj hasičské jednotky i vybavení městské policie.

Na služebnu městské policie Chodov přišel ve středu 14. dubna mladý muž s prosbou o pomoc. Dostal se totiž do nepříjemné a bolestivé situace, otekl mu prst s poměrně velkým prstýnkem. Stálá služba městské policie požádala chodovské hasiče o pomoc občanovi v nouzi. Naši hasiči, kteří zrovna jsou na zbrojnici, pomocí jednoduchých technik a velmi citlivému zacházení s ruční pilkou, za průběžného chlazení vodou, prstýnek z prstu zhruba po patnácti minutách odstranili. Poté mu doporučili pro jistotu návštěvu lékaře. Chlapec poděkoval hasičům za zbavení se svého trápení. Tato záchranná akce se do statistik zásahů ale nezapočítala.

Ve středu 3. března přivezl velitel Hasičského záchranného sboru podniku Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. k ukázání nový sanitní vůz podnikových hasičů na podvozku VW Transporter. Nový sanitní vůz je další vozidlo pro zkvalitnění zásahové činnosti hasičů v průmyslovém komplexu a zlepšení dostupné pomoci u této společnosti. Sanitní nástavbu na podvozku VW Transporter provedla česká firma KOV Velim. Zatím se vozidlo dovybavuje, provádí povinné najíždění kilometrů a seznamování hasičů s obsluhou.

Ve čtvrtek 25. února se uskuteční v katastru Bílé Vody zajímavý výcvik hasičů. Opět k naší jednotce zavítá kamarád a kolega hasič Ing. Hynek Černý. Tématem školení a výcviku bude záchrana osob, pod kterými se probořil led. Hynek Černý je u hasičů největší odborník na tuto problematiku, a proto se výcviku nezúčastní jen naše chodovská zásahová jednotka, ale i další tři profesionální jednotky. V pondělí byl na vodní ploše nad městem udělán větší otvor, který byl samozřejmě zabezpečen proti vstupu, a ponechán k lehkému zamrznutí jako příprava pro důležitý výcvik.

Druhým dárkem pod stromečkem o vánocích roku 2009 byla novinka u našeho sboru a to profesionální pračka a sušička na zásahové obleky. Zřizovatel zásahové jednotky se rozhodl pořídit tuto pračku pro lepší a rychlejší speciální údržbu nových i starších zásahových obleků chodovské jednotky. Pračka i sušička jsou od renomované značky Miele.

Dva vánoční dárky se objevily pod stromečkem hasičů v Chodově. Oba dva pořídil zřizovatel zásahové jednotky jako obnovu a zlepšení činnosti hasičů města. První dárek pod vánočním stromečkem byla další část obnovy vybavení ochranných prostředků pro hasiče a to zásahové obleky Fireman V - Diamond.

 

Materiálové složení:

Nomex® Tough Diamond,

Gore-Tex® Fireblocker N,

Paralinex® II

Při hašení požárů za silného mrazu může dojít k:

  •  zamrzání požárních čerpadel nebo hadicového vedení a armatur
  •  zatěžování konstrukcí budov a technologií, požární techniky a věcných prostředků namrzající vodou
  •  omezení pohyblivosti hasičů na kluzkém povrchu
  •  omezení použitelnosti požární a jiné techniky
  •  omezení použitelnosti vodních zdrojů
  •  omezení doby nasazení zasahujících hasičů a tím zvýšená potřeba sil a prostředků
  •  intenzivnějšímu hoření podporovanému teplotním rozdílem hoření a okolí

 

Hrozí nebezpečí omrznutí a podchlazení a nebezpečí pádu hasičů a ostatních osob popř. evakuovaných zvířat

Ve středu 2. prosince obdržel HZS Karlovarského kraje dvě nové cisternové automobilové stříkačky na novém typu podvozku řady Tatra 815-7. Jedná se o novinku mezi hasiči a všichni kdo se osobně potkají s tímto vozidlem, jsou nadšeni. Hned druhý den od převzetí zavítala jedna cisterna, kterou dostali do užívání sokolovští profesionálové, k nám do Chodova. Všichni chodovští hasiči, kteří byli přítomni na zbrojnici, se zájmem podívali na novinku mezi automobily určených k hašení požárů. Někteří si hned tuto velmi povedeně udělanou Tatru chtěli nechat v garáži. Přejeme kamarádům ze sokolovské centrální stanice, aby jim Tatra dobře sloužila.

Nejenom pro zásah jsou hasiči připraveni, ale i prevence je důležitou činností chodovských hasičů. Proto v sobotu 21. listopadu od 20:00 hodin v Kulturním a společenském středisku v Chodově zajišťovali čtyři členové zásahové jednotky požární hlídku v souvislosti s koncertem kapely Divokej Bill. Této kulturní akce se zúčastnilo přibližně 600 lidí, tak že bylo co hlídat.  Členové požární hlídky museli být na místě hodinu před zahájením a provedli kontrolu únikových východů, propojovací chodby budovy, dodržení požárních předpisů, kontrolu hasebních prostředků provozovatele a kontrolovali protipožární opatření při samotném koncertě.