V úterý nás navštívili kamarádi z profesionální hasičské stanice z Karlových Varů s novější automobilovou plošinou „AP Bumar“.Jízda nebyla směřována přímo k nám, ale vraceli se na svoji základnu z technické činnosti v organizačním řízení. Byla to jen krátká návštěva, ale přesto jsme si nás několik, co jsme byli na hasičárně, prohlédli tento zásahový vůz. Hasičské vozidlo má označení AP PMT 32 D Mercedes-Benz ECONIC 4×2 nástavba je od firmy Bumar. Dostupná výška je tedy 32 metrů. Celková hmotnost auta je 18 000 kg, provozní pak 17 700 kg. Plošina je v pohotovostní poloze 9,1 metru dlouhá, 2,5 metru široká a 3,42 metru vysoká.

Našim čtenářům nabízíme nový pohled na výjezdy jednotky SDH Chodov. Jiří Szewieczek vytvořil mapu zásahů se stručnými informacemi a odkazy, která nabízí rychlý a přehledný souhrn zásahů s účastí naší jednotky.

Mapu výjezdů naleznete v levém sloupci jako poslední položku z menu Statistika událostí.

Jako vždy je leden ve znamení bilancování a příprava statistik za uplynulý rok. V roce 2011 jednotka absolvovala celkem 143 událostí. Z toho 59 požárů, 52 technických havárií, 16 úniků nebezpečných látek, 14 dopravních nehod, 2 plané poplachy, 10 cvičeních (zaevidovány již ve statistice). Pro srovnání s předešlým rokem 2010 chodovští hasiči řešili v roce 2011 o 11 událostí méně. Přesto rok 2011 patřil mezi náročné. Řešené události byly různorodého charakteru. Při požárech shořelo celkem 5 ks kontejnerů, 2 chaty, 3x hořela garáž, 1x osobní vozidlo a 1x autobus, 5x zahoření potravin v bytě, jednou televize v bytě 9. Patro, 3x rodinné domy, 22x travních a lesních porostů, ve dvou případech bylo řešeno zahoření v komínu, 5x hořely kabely a odpady, v jednom případě hořel objekt Útočiště v Chodově. Při požárech nedošlo k žádnému zranění ani úmrtí.

V našem kraji se sdělovací prostředky zajímají nejenom o zásahovou činnost hasičů, ale i o fungování sborů dobrovolných hasičů. Chodovský sbor navštívili zástupci regionální televize, aby natočili rozhovor s naším velitelem zásahové jednotky. Ve slunečný den, kdy jsme spoluorganizovali branný den, vnadná reportérka vyzpovídala našeho „Capo di Tutti Capi „ na téma „nedostatek financí na zajištění chodu SDH obcí“. Několik záběrů nestačilo a tak se po skončení branného dne, přesunul celý natáčecí štáb k nám na zbrojnici. Bylo přeci jen potřeba natočit ještě záběry v hasičském prostředí.

Město Chodov ve spolupráci se zásahovou jednotkou hasičů využilo možnost získat bezúplatným převodem od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje automobilový žebřík AZ30 IFA W50L. Již jeden automobilový žebřík u chodovské jednotky slouží, tak proč druhý? Nebudeme mít dva žebříky. To nemají u nás v kraji ani profesionálové. Na našem „starém“ žebříku bylo nutné provést nějaké opravy a blížila se „velká revize“, tak se město Chodov jako zřizovatel hasičské jednotky rozhodlo využít možnosti a převzalo od profesionálních hasičů „věkově mladší žebřík“. Ze dvou kusů by se dal dohromady jeden a byl odeslán na „velkou revizi“.

Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvádí, že „ fyzické osoby, ale i právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru“. To znamená učinit vše proto, aby se spalování nevymklo kontrole a nedošlo k požáru.

Pondělí 4. dubna je den jako každý jiný a opět tu bylo jedno přednáškové turné. V rámci preventivně výchovné činnosti se na naší zbrojnici krátce před osmou hodinou ranní dostavila velká skupina studentů nejstarších ročníků z chodovské Obchodní akademie. Rozdělení na tři části a mohlo se začít s přednáškou. Na prvním stanovišti, které vedl velitel městské policie, bylo tématem poskytování první pomoci laickou veřejností s běžně dostupnými prostředky například z lékárničky, kterou vozí všichni řidiči ve vozidlech. Samozřejmě ale i s věcmi běžné potřeby. Základ tvořilo poskytnutí KPR. Po určené době proběhla rotace a z prvního stanoviště se přechází k přednášce z hasičského oboru.

Preventivně výchovná činnost není u našeho městského záchranného systému v Chodově zaměřena jen na děti školou povinné. Tak například včera 28. února proběhlo školení vychovatelek z místních mateřských škol. Priorita byla vložena do zdravotnického minima. Základem bylo proškolení a vyzkoušení kardiopulmonální resuscitace s důrazem na resuscitaci dětí, krvácení, popáleniny, zlomeniny, otravy, zranění při dopravních nehodách, polohování zraněných. Systém školení pedagogických pracovníků bude pokračovat i tento rok. No a určitě velitel chodovských hasičů připraví letos také nějaké prověřovací cvičení zásahové jednotky SDH, kdy si také ověří činnost a znalosti vychovatelek získané při včerejším školení.

Preventivně výchovná práce chodovských hasičů ve spolupráci s městskou policií Chodov nespočívá jen ve školení a informování žáků a učitelů místních škol. K naší zásahové jednotce jezdí návštěvy i blízkého okolí. No, a protože do jedné ze sokolovských škol chodí i dcera jednoho z chodovských hasičů, bylo jen otázkou času, kdy se podívají k nám do Chodova. Ten den, kdy jedna z tříd Gymnázia, základní a mateřské školy, Mánesova Sokolov, navštívila zbrojnici SDH Chodov nastal ve středu 23. března. Za určitě již jarního slunečného počasí si všichni účastníci prohlédli vybavení i techniku hasičů a městské policie, na klubovně zhlédli prezentaci s výkladem o činnosti složek Integrovaného záchranného systému. Někteří pokládali veliteli jednotky zvídavé i velmi zvídavé otázky. V rámci ukázek si odvážlivci mohli vyzkoušet hašení pomocí ručních hasicích přístrojů, kdy jim to šlo i lépe než některým „dospělákům“. Všem dětem se tato návštěva moc líbila, no a hasičům se zase moc líbila paní učitelka.

Dnes navštívili chodovskou zásahovou jednotku hned dvě televizní společnosti z důvodu zpracování reportáží o rozmáhajících se požárech travních a lesních porostů. Velitel zásahové jednotky SDH Chodov společně s velitelem městské policie Chodov odpovídali na dotazy reportérů. Velitel městské policie vysvětloval činnost a spolupráci s vyšetřovatelem požárů HZS a Policií ČR při včerejším zadržení provinilců, kteří jsou podezřelí ze založení dvou z požárů trávy posledních dní. Ať již to byla nedbalost nebo úmysl. Velitel jednotky hasičů odpovídal na dotazy týkající se oznamovací povinností při pálení zemědělských zbytků pro právnické a podnikající fyzické osoby i fyzické osoby, podmínky, při kterých je možno tuto činnost provádět.

Dnes 4. března k nám na hasičskou zbrojnici do Chodova zavítali kolegové hasiči z Potůčků, kteří přijeli pro základní informace a reference o našich bezdotykových teploměrech. Bezkontaktní teploměry (viz. článek níže) využíváme v naší jednotce již delší dobu a tak v přátelské atmosféře u kávy jsme vše prokonzultovali i prakticky předvedli. Dle informací od velitele, který přijel, obdržela jednotka SDH Potůčky vyjádření od zřizovatele ohledně financí a vypadá to, že tento přístroj již brzy pořídí do své výbavy. Dnešní „sondovací“ skupina přijela do Chodova v rámci kondiční jízdy s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 32 T815.