V neděli 5. a 11. dubna jsme opět pomáhali s provozem odběrového místa v Chodově, kde se provádějí antigenní testy. Testování je v Chodově prováděno jen v neděli. Zájemci se musí přihlásit skrze centrální rezervační krajský formulář na stránkách https://www.rezervacekk.cz/

V neděli 7. března jsme opět pomáhali s provozem odběrového místa v Chodově, kde se provádějí antigenní testy určené pro pendlery s povolením a řidiče mezinárodní kamionové dopravy. Testování je v Chodově prováděno jen v neděli a testování provádí určení zdravotníci pod vedením paní Bělohlávkové. Členové naší zásahové jednotky pracují na odběrovém místě v části evidenční.

Zájemci se musí přihlásit skrze centrální rezervační krajský formulář na stránkách https://www.rezervacekk.cz/

V úterý 2. března jsme na pokyn města Chodov, dle distribučního plánu, provedli rozvoz a redistribuci osobních ochranných prostředků a to respirátorů FFP2, určených pro mateřské a základní školy, ze skladu ORP Sokolov do určených míst v Chodově, Novém Sedle a Vintířově.

V neděli 28. února jsme opět pomáhali s provozem odběrového místa v Chodově, kde se provádějí antigenní testy určené pro pendlery s povolením a řidiče mezinárodní kamionové dopravy. Testování je v Chodově prováděno jen v neděli a členové naší zásahové jednotky pracují na odběrovém místě v části administrace.

Zájemci se musí přihlásit skrze centrální rezervační krajský formulář na stránkách https://www.rezervacekk.cz/

Dnes v neděli 21. února jsme opět pomáhali s provozem odběrového místa v Chodově, kde se provádějí antigenní testy určené pro pendlery s povolením a řidiče mezinárodní kamionové dopravy. Testování je v Chodově prováděno jen v neděli a testování provádí určení zdravotníci pod vedením paní Bělohlávkové. Členové naší zásahové jednotky pracují na odběrovém místě v části evidenční.

Zájemci se musí přihlásit skrze centrální rezervační krajský formulář na stránkách https://www.rezervacekk.cz/

Pro neděli 21. 2. 2021 je již kapacita volných míst na odběrovém místě Chodov vyčerpána.

Chceme Vás všechny požádat o trpělivost a shovívavost, a především o dodržování hygienických opatření v odběrovém místě a dodržování vládních opatření i před budovou. 

Upozornění:

Při nedodržení intervalu stanoveného pro pojišťovnou hrazené provedení POC antigenního testu Vám test nebude proveden nebo po Vás může být vymáhána úhrada vyšetření, a to i zpětně.

- Věnujte pozornost vyplnění správné e-mailové adresy v registračním formuláři, na který Vám bude zaslán odkaz pro potvrzení, případnou změnu či zrušení rezervace. Nenaleznete-li potvrzovací email v doručené poště (zejm. @gmail.com), zkontrolujte složky „Spam“ a „Hromadné zprávy“.

Na odběr se dostavte v přesně rezervovaný čas. Přispějete tak k předcházení vzniku front na odběrovém místě a omezování kapacit daného odběrového místa.

- Pokud se nemůžete dostavit ve Vámi rezervovaném termínu testu, zrušte tuto rezervaci prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzovacím e-mailu. Uvolníte tak kapacitu pro jiné zájemce o testování.

 

V úterý 16. února jsme mimo zásahů u dvou dopravních nehod a odstraňování ledových převisů na budovách města, provedli dovoz ochranných pomůcek ze skladu úřadu ORP Sokolov. Následně jsme respirátory řady FFP2, které obdrželo město Chodov, předali na určená místa v našem městě dle rozdělovacího plánu města Chodov.

V úterý 16. února dopoledne jsme na žádost města Chodov prováděli preventivní opatření v rámci bezpečnosti obyvatel u čtyřech budov v majetku města. S pomocí automobilového žebříku AZ 30 Iveco Magirus jsme postupně provedli odstranění sněhových převisů a rampouchů.

Hasiči v této souvislosti všechny občany a majitele objektů upozorňují, že:

• Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob.

• Měli by tedy i průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo majetek.

Projekt vznikl v roce 2016 u HZS Středočeského kraje s cílem neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných a obydlených lokalitách na rizika plynoucí z nedodržování legislativy při parkování vozidel.

Dalším cílem je navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení přijatelných jak pro samosprávu, tak pro složky IZS, a tím předcházení fatálním následkům případných mimořádných událostí.

Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti. Hasiči tak reagují na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, a s tím spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární techniku.

Nástupní plocha pro požární techniku je zpravidla zřízena v blízkosti bytových domů s výškou nad 12m (5 a více nadzemních podlažích) a je většinou označena zákazem vjezdu, zákazem stání nebo zastavení. Nástupní plocha slouží v případě potřeby pro ustavení většinou výškové techniky, která je využívána jak pro samotný zásah, tak i pro evakuaci osob z vyšších pater. Právě z  tohoto důvodu byly na sídlištích budované pojezdové chodníky a nástupní plochy pro příjezd hasičů do vzdálenosti 4 – 7 metrů od vchodu, aby mohl být efektivně využit maximální dosah výškové techniky.

Hasiči Chodov se dlouhodobě potýkají, stejně jako jinde, s problémem špatné průjezdnosti ulic. Některé situace jsou ale extrémní. Například poslední adventní sobotu tohoto roku bylo v rámci kondičních jízd kontrolováno několik ulic v Chodově. V případě jedné situace v ulici Revoluční, museli hasiči řešit ve spolupráci s městskou policií přeparkování velmi nevhodně zaparkovaného osobního vozidla.

Automobilový žebřík s označením AZ 30-M1Z Iveco Magirus. Typové označení DLK 23-12 Vario CC, označení podvozku Euro Cargo 150 E 27, užitečný výkon 196 kW, celková hmotnost 14 000 kg, délka 10 metrů, výška 3,3 metru, šířka 2,5 metru, šířka (vysunuté podpěry) 4,5 metru, maximální záchranná výška 30 metrů, jmenovitá záchranná výška 23 metrů při jmenovitém vyložení 12 metrů, osádka 1+2, rok výroby 1996. Vozidlo zakoupilo město Chodov po výběru repasované techniky přímo u výrobce firmy Magirus v německém městě Ulm. Vozidlo bylo do Chodova přivezeno na začátku dubna od výhradního dodavatele Magirus pro ČR. Od té doby probíhaly úpravy vozidla do podoby potřebné pro zařazení do výjezdu a školení a výcvik obsluhy. V současné době probíhají konečné práce instalace vybavení a především probíhá výcvik členů jednotky. Součástí výcviku je také prověřování výškové dostupnosti u různých budov a ostatních staveb. Za krátkou dobu bude vozidlo zařazeno do ostré výjezdové pohotovosti.

Chodovská zásahová jednotka plní úkoly plynoucí jak z krizového zákona, tak na základě dalších předpisů k ochraně obyvatelstva. V poslední době plníme úkoly stanovené krizovým štábem města Chodov v souvislosti s řešením pandemie a to distribucí stanoveného materiálu a vybavení. V pondělí jsme například přepravovali zásobu desinfekce pro město Chodov. Kromě distribuce prostředků proti koronaviru se hasiči podílí na zajišťování každodenní hasičské činnosti. Za zmínku stojí zejména v posledních 14 dnech zvýšený výskyt požárů a to po celé České republice.

V pondělí 16. března a ve středu 18. března jsme na pokyn a ve spolupráci se starostou města prováděli informování obyvatelstva o vydaných nařízení vlády a hejtmana v rámci řešení pandemie SARS CoV-2/. Informování jsme prováděli pomocí výstražného zvukového a světelného zařízení na zásahových vozidlech. Zároveň bylo obyvatelstvo informováno prostřednictvím prvků Jednotného systému varování a vyrozumění tedy stacionárních sirén.